16. rujna 1991. – Akcija Vrabac ! Pogledajte što su sve oslobodili hrvatski branitelji u ovoj akciji…

Sredinom rujna u Međimurju, Podravini i Slavoniji hrvatske snage oslobađaju niz karaula. Tako su i na području Donjeg Miholjca 16. rujna 1991. u akciji „Vrabac“ oslobođene tri....

Foto-screenshot

Granične stražarnice, popularno nazivane karaule, Jugoslavenska narodna armija koristila je za “osiguranje državne granice”. U Hrvatskoj su se nalazile na granici s Mađarskom, a početkom Domovinskog rata postaju bitna strateška uporišta JNA…

Sredinom rujna u Međimurju, Podravini i Slavoniji hrvatske snage oslobađaju niz karaula. Tako su i na području Donjeg Miholjca 16. rujna 1991. u akciji „Vrabac“ oslobođene tri.

Konkretne pripreme za oslobađanje karaula Donji Miholjac, Viljevo i Podravska Moslavina započele su 12. rujna kada je do njih onemogućen prolazak koloni JNA od 20 kamiona i oklopnih transportera iz našičke vojarne. U oslobađanju miholjačke karaule sudjelovao je veliki broj pripadnika 107. valpovačke brigade Hrvatske vojske te pripadnici miholjačke policijske postaje.

Napad je započeo nekoliko minuta poslije ponoći, nakon što se posada odbila predati. Žestoke borbe trajale su do jutarnjih sati kada je karaula napokon oslobođena. Tada se predala i moslavinska karaula, dok je posada viljevačke pružila manji otpor.

U pokušaju deblokade svojih snaga JNA se koristila i borbenim avionima koji su pri naletima ulazili u mađarski zračni prostor. Zbog toga je djelovala mađarska protuzračna obrana i pritom srušila čak tri jugoslavenska borbena zrakoplova.

Na koncu je zarobljeno oko 70 vojnika JNA te veća količina protuoklopnog i pješačkog naoružanja. Važnost ove akcije bila je ogromna jer je 107. brigada uspješno neutralizirala djelovanje JNA na području hrvatskih sela sa srpskim stanovništvom miholjačke općine. Brigada se pritom i naoružala, što joj je olakšalo uspješno oslobađanje vojarni u Đakovu i Našicama.

Istog dana, nešto istočnije, hrvatske su snage oslobodile i „Dom JNA“ u Osijeku, sjedište komande osječkog garnizona, nakon čega je idućeg dana JNA napustila sve objekte u Osijeku.

G.S.