25. srpnja sveti Jakov – jedan od izabrane trojice Isusovih najbližih učenika

Od svih apostola Jakov je prvi posvjedočio svoju vjernost Kristu mučeničkom smrću. Kralj Herod Agripa I., dao ga je pogubiti mačem za Uskrs 42. ili 44. godine (Dj 12,2)...

Saint James the Greater *oil on canvas *92.1 x 74.9 cm *signed b.r.: Rembrandt f. 1661

Sveti Jakov ubraja se u izabranu trojku Isusovih učenika: Petar, Jakov i Ivan. Svjedok je uskrsnuća Jairove kćeri (Mk 5,37), Isusova preobraženja (Mk 9,2) i ago­nije u Getsemaniju (Mk 14,33)…

Jakov Stariji, sin Zebedeja i Salome, brat Ivanov, rođen je u Betsaidi (Mt 27,56), pozvan je zajedno s bratom i velikodušno „odmah suostavili brodicu i oca i pošli za Isusom” (Mt 4,22). U popisu Dvanestorice Jakov se nalazi na drugom ili trećem mjestu. Ubraja se u izabranu trojku: svjedok je uskrsnuća Jairove kćeri (Mk 5,37), Isusova preobraženja (Mk 9,2) i ago­nije u Getsemaniju (Mk 14,33). Krist je dvojicu braće nazvao „Boanerges – sinovi groma” (Mk 3,17), zato što su bili žestoke, nagle naravi, kako se vidi iz stava prema samarijskom selu (Lk 9,54), ili iz želje za prvim mjestima (Mk 10,35).

Od svih apostola Jakov je prvi posvjedočio svoju vjernost Kristu mučeničkom smrću. Kralj Herod Agripa I., dao ga je pogubiti mačem za Uskrs 42. ili 44. godine (Dj 12,2).

U VI. stoljeću počelo se govoriti kako je kao apostol djelovao u Špa­njolskoj, a u IX. stoljeću biskup Teodomir pronalazi njegove relikvije (le­genda o „čudesnoj zvijezdi”) i tako nastaje njegovo svetište u Compostelli, u Španjolskoj Galaciji. U srednjem vijeku to je bilo jedno od naj­poznatijih svetišta u Europi (kao grobovi svetih Petra i Pavla u Rimu). Oslobođenje Španjolske od Maura pripisivalo se njegovoj zaštiti. Bezbrojna čudesa i legende učinili su ga jednim od najpopularnijih svetaca na Zapadu. Izgrađene su mu brojne crkve (u Hrvatskoj katedrala u Šibe­niku), mnoga su naselja nazvana po njemu (Santiago u Španjolskoj, Čileu, na Kubi, u Panami, na Kapverdskim otocima); u nas ima preko 30 mjesta s njegovom imenom (Sveti Jakov, Jakobovac, Jakov Polje, Jakovlje, Jakuševac itd.).

U najstarije doba prikazivan je kao apostol, dostojanstven starac s bradom i knjigom. Kasnije kao ratnik u borbi protiv Maura: časnik na bijelome konju spreman za boj i konačno kao hodočasnik s putničkom torbom, štapom i školjkom na prsima (Pecten Jacobaeus – Jakovljeva lepeza), koja je tijekom povijesti postala simbol hodočasnika koji su išli u Compostellu.

Zaštitnik je Španjolske,  radnika,  klobučara,  ratnika i vitezova. Blagdan mu se slavio zajedno s bratom Ivanom krajem prosinca, a negdje o Uskrsu. Konačno se ustalio na dan prijenosa tijela 25. srpnja.

L.K.