28. lipnja 1991. godine u Osijeku je osnovana 106. brigada Zbora narodne garde…Poginulo je 175 pripadnika brigade, a 850 je teže ili lakše ranjeno…

Na fotografiji pripadnici 106. osječke brigade...Kroz brigadu je prošlo preko 10 tisuća vojnika, poginulo je 175 pripadnika brigade, a 850 je teže ili lakše ranjeno...

28. lipnja 1991. godine u Osijeku je osnovana 106. brigada Zbora narodne garde.
Osječka 106. brigada svoj je najveći obol dala u obrani Osijeka, ali i na mnogim drugim bojištima. kao što je južno bojište i bojište Bosanske Posavine.
Na današnji dan 1991. na prostoru naselja Pampas postrojilo se oko 700 dragovoljaca koji su činili okosnicu 106. brigade.

Oformljeno je zapovjedništvo brigade, dio pristožernih postrojbi i dvije bojne. 1. bojna upućena je na položaj kod ekonomije Klisa (prema selu Sarvaš), a 2. na položaj kod sela Tenja. Tijekom srpnja i kolovoza vođene su borbe na prvoj crti osječkog bojišta. Oslobađanje vojarni u gradu Osijeku znatno je olakšalo situaciju, a postrojbe 106. brigade dolaze do prijeko potrebnog naoružanja. Do kraja 1991. godine brigada je izrasla u respektabilnu postrojbu sa 5 bojni, mješovito-artiljerijskim divizionom i protu-zračnom obranom. Kroz brigadu je prošlo preko 10 tisuća vojnika, poginulo je 175 pripadnika brigade, a 850 je teže ili lakše ranjeno.

Autor teksta – Borna Marinić

Dogodilo se na današnji dan – Domovinski rat