Državna imovina: Zakupljeno svih 14 odmarališta i nekadašnji restoran za niti 5 milijuna kuna

Najviše interesa bilo je za odmaralište „Valter Perić“ od 368 kvadratna metra u Gradcu, za kojeg je pristiglo čak 64 ponude. Početna godišnja cijena zakupa iznosila je 7.360,00 kuna, a najbolja pristigla ponuda je 250.150,00 kuna...

Ministarstvo državne imovine prihvatilo je ponude za zakup svih 15 bivših odmarališta i nekadašnjeg restorana Expres iz natječaja raspisanog 8. studenoga, a ukupni iznos prihvaćenih zakupnina iznosi 4,86 milijuna kuna, što je znatno više od procijenjene početne godišnje neto zakupnine…

Podsjetimo, Ministarstvo državne imovine objavilo je 8. studenoga 2018. godine Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup bivših odmarališta i nekadašnjeg restorana. Ukupno je pristigla 361 pravovaljana ponuda. Od ukupno 15 objekata koji su bili predmetom javnog natječaja, u zakup će svih 15 odnosno 100 %.

Ukupna procijenjena početna godišnja neto zakupnina svih objekata iznosila je 1.036.680,00 kuna dok ukupni iznos prihvaćenih zakupnina iznosi 4.857.379,95 kuna.

Najviše interesa bilo je za odmaralište „Valter Perić“ od 368 kvadratna metra u Gradcu, za kojeg je pristiglo čak 64 ponude. Početna godišnja cijena zakupa iznosila je 7.360,00 kuna, a najbolja pristigla ponuda je 250.150,00 kuna.

Najviša početna godišnja zakupnina u iznosu od 186.280,00 kuna bila je za bivše odmaralište „Partizan“ od 9.314 kvadratna metra u Biogradu na Moru, za kojeg je pristiglo ukupno 25 ponuda. Najbolja valjana ponuda, a ujedno i najviša zakupnina je 1.011.110,00 kuna.H

D.K.