ŽESTOKE BORBE I VELIKE ŽRTVE: Akcija Alfa pokrenuta je 24. prosinca i trajala je do 29. prosinca 1991. godine; za cilj je imala oslobađanje neprijateljskih uporišta oko Pakraca

Ova akcija bila je „Bljesak“ prije „Bljeska“ i branitelji koji su sudjelovali u akciji smatraju da su bili na korak do oslobođenja Pakraca, ali da je loša koordinacija između snaga bila glavni razlog neuspjeha...

Na karti plavom crtom označena je najdalja linija koju su hrvatske snage dostigle tijekom akcije "Alfa".

Na današnji dan, 28. prosinca 1991. godine, na vrhuncu napredovanja hrvatskih snaga u akciji Alfa na području Pakraca hrvatske snage doživjele su velike gubitke. Akcija Alfa pokrenuta je 24. prosinca i trajala je do 29. prosinca 1991. godine i za cilj je imala oslobađanje neprijateljskih uporišta oko Pakraca – sela Kusonje, Kraguj, Japaga i Šeovica te dijelova grada Vinogradi i Gavrinica. Akcija je bila dio šire operacije hrvatskih snaga čiji je cilj bio osloboditi zapadnu Slavoniju.

(VIDEO)Na današnji dan 1991. godine oslobođeno je selo Kusonje, jedno od najzloglasnijih neprijateljskih uporišta na području Pakraca…

Nakon oslobađanja Kusonja na Božić grupica vojnika 3. satnije pakračkog 76. samostalnog bataljuna HV-a i varaždinske bojne 1. bojne 104. brigade HV-a iz Gundulićeve ulice u Pakracu 26. prosinca kreće u izviđanje Pakračkih vinograda smjerom Ulice Svetog Roka. Tom ulicom i šumom dolaze do završetka današnje Ulice 105. brigade HV-a, odnosno do kote 316. Uvidjevši da je ulica napuštena kreću u daljnje izviđanje te se istom ulicom i južnom padinom Pakračkih vinograda spuštaju prema Gavrinici. Tu nailaze na neprijateljsko uporište pri čemu dolazi do sukoba u kojem pogiba pripadnik 76. bataljuna Željko Škrlin. Nakon toga se izvidnica povlači iz Pakračkih vinograda te se navečer na te položaje uvode Samostalna ludbreška satnija, 1. i 2. satnija 1. bojne 104. brigade te 2. i 3. satnija 76. bataljuna. Samostalna ludbreška satnija i 1. satnija 1. bojne 104. brigade raspoređene su u šumi Brezici istočno od kote 316 i Ulicom 105. brigade HV-a do zavoja. Tamo na glavnom pravca napada čekaju snage 2. satnije 1. bojne 104. brigade na čelu sa zamjenikom zapovjednika 76. bataljuna Marijanom Kulhavijem – Fokom, a desno od njih od zavoja u Ulici 105. brigade HV-a, rubom šume Kalvarija oko kote 314 do kapelice sv. Vida u Ulici 103. brigade HV-a smještene su 2. i 3. satnija 76. bataljuna kao pomoćne snage u napadu. Snage 2. i 3. satnije 76. bataljuna, 27. prosinca ujutro pokreću napad kako bi pobunjeni Srbi otkrili svoje položaje i kako bi ih snage na glavnom pravcu napada lakše neutralizirale. Glavne i pomoćne snage napada spajaju se na križanju Ulica 103. i 105. brigade HV-a i nastavljaju Ulicom Pepe Polaka prema Ulici kneza Branimira, odnosno Gavrinici. Tamo razbijaju neprijateljsku barikadu koju iz pravca centra grada neuspješno pokušavaju probiti pripadnici pakračkog MUP-a.

(VIDEO)Na današnji dan 1991. godine oslobođeno je selo Kusonje, jedno od najzloglasnijih neprijateljskih uporišta na području Pakraca…

Do kraja dana hrvatske nage ovladale su sljedećim prostorom: 1. satnija 1. bojne 104. brigade zauzela je položaje u Ulici kneza Branimira od skretanja za Vukovarsku ulicu do raskrižja Kragujskog i Šeovačkog puta, dok je 2. satnija iste bojne zauzela položaje u Ulici Sedlar u Šeovici. Pripadnici pakračkog MUP-a, kojemu je došla smjena od 100 policajaca iz PU Bjelovarske zauzela je Japagu, a 2. i 3. satnija 76. bataljuna Šeovicu do raskrižja, odnosno kote 181. U šumu Brezici, iz koje je trebalo osloboditi Kraguj, smješteni su pripadnici grubišnopoljskog 77. samostalnog bataljuna HV-a.

Nakon što je postalo jasno da hrvatske snage u nisu uspjele osloboditi Kraguj, zapovjednik 104. brigade pukovnik Ivan Sokač predvodi ivanečku bojnu 104. brigade prema Kraguju kako bi zatvorio lijevi bok napada. Kod križanja Šeovačkog i Kragujskog puta nailaze na neprijateljski tenk koji odmah djeluje te na mjestu pogiba pukovnik Ivan Sokač, zapovjednik brigade. U isto vrijeme, oko kote 181 u Šeovici neprijateljsko topništvo djeluje po snaga 76. bataljuna nanoseći im velike gubitke, prilikom čega je teško ranjen i zapovjednik 3. satnije 76. bataljuna Stipo Hodak. U redove hrvatskih snaga uvukla se panika te je počelo povlačenje. Uvedena je i prateća satnija 76. bataljuna kako bi osigurala odstupnicu zbog realne mogućnosti od odsijecanja i dovođenja u okruženje. Nakon teških borbi hrvatske snage povukle su se u Pakrac i okolna sela pod hrvatskom kontrolom.

Ovime je akcija Alfa faktički završila, unatoč još jednom pokušaju oslobađanja sljedeći dan koji je završio isto tako tragično. Hrvatske snage su u akciji Alfa imale ogromne gubitke, poginulo je 36 branitelja, a 62 su ranjena te je uz to poginuo 1 civil i 1 je ranjen. Ova akcija bila je „Bljesak“ prije „Bljeska“ i branitelji koji su sudjelovali u akciji smatraju da su bili na korak do oslobođenja Pakraca, ali da je loša koordinacija između snaga bila glavni razlog neuspjeha. Treba naglasiti da je JNA u razdoblju akcije Alfa u Kraguj prebacila i 2. motorizirani bataljun 125. motorizirane brigade iz Kosovske Mitrovice i 134. laku pješačku brigadu iz Užica, što pokazuje vrlo respektabilne snage koje su se suprotstavile hrvatskim snaga u napredovanju.

Autor teksta – Ivan Zvonimir Ivančić

Na karti plavom crtom označena je najdalja linija koju su hrvatske snage dostigle tijekom akcije “Alfa”.


Vezane vijesti;

-(VIDEO)Na današnji dan 1991. godine oslobođeno je selo Kusonje, jedno od najzloglasnijih neprijateljskih uporišta na području Pakraca…

Comments are closed.