Apel 24 znanstvenika: HRVATSKI INTELEKTUALCI ZA SLOBODU MIŠLJENJA

HRVATSKI INTELEKTUALCI ZA SLOBODU MIŠLJENJA

Uz poruku “Hrvatski intelektualci za slobodu mišljenja”, 24 potpisnika, uglavnom povjesničara te povjesničara umjetnosti i književnosti, uputilo je apel u kojem pozivaju “hrvatsku javnost i sve odgovorne čimbenike, da se suzdrže od političkoga, zakonodavnog i pravosudnog ograničavanja znanosti, i od svakog pokušaja da propišu poželjne, ideološki pravovjerne istine”.

Upozoravaju kako težnje da se “takozvana povijesna istina propiše rezolucijama i deklaracijama političkih ustanova i njihovih parapolitičkih izdanaka” vodi u cenzuru i kontrolu mišljenja.

“Hrvatska javnost dulji niz godina svjedoči nastojanjima političara i političkih stranaka da se pretvore u vrhovne tumače nacionalne i svjetske povijesti, poglavito povijesti 20. stoljeća i napose Drugoga svjetskog rata. To nastojanje se ne očituje samo u pokušajima manipulacije javnošću, nego i u težnjama da se takozvana povijesna istina propiše rezolucijama i deklaracijama političkih ustanova i njihovih parapolitičkih izdanaka, a ponekad i u pokušajima da se znanstvena istraživanja i interpretacije faktično ograniče odlukama pravosudnih tijela koje su donesene za pojedinačne, konkretne slučajeve”, stoji u apelu koji su uputila 24 doktora znanosti, među inima, Ivo Banac, Zlatko Hasanbegović, Mario Jareb, Ana Lederer, Slobodan Prosperov Novak i drugi.

Potpisnici ističu da je historiografija znanstvena disciplina, “a ne ideološka batina” te da je njezina zadaća istraživati i tumačiti prošlost, ne podređujući se današnjim ideološkim predodžbama i ne služeći sadašnjim političkim potrebama, a svaki pokušaj da se spoznaje i interpretacije “ograniči i propiše političkim deklaracijama, zakonodavnim rješenjima ili pravosudnim odlukama” smatraju nasrtajem na znanost, demokraciju i slobodu.

“Samo nedemokratski, totalitarni režimi propisuju istine, a samo oni koji o povijesti ne znaju ništa, ne znaju da je to propisivanje istine jedan od glavnih razloga njihove propasti. Potpuno iluzorno je misliti da se društveni prijepori, kao sastavnica svakoga demokratskog društva, mogu ukloniti represijom i zabranama. Svaka zabrana ili ‘istina’ koju izravno ili neizravno propiše država, može ne samo produbiti postojeće društvene podjele i pridonijeti novima, nego i ozbiljno ugroziti slobodu izražavanja i istraživanja”, upozoravaju.

Zbog svega toga pozivaju hrvatsku javnost i sve odgovorne čimbenike, da se suzdrže od političkoga, zakonodavnog i pravosudnog ograničavanja znanosti, i od svakog pokušaja da propišu poželjne, ideološki pravovjerne istine.

“Upozoravamo da se u protivnome kreće na put bez povratka – put u cenzuru i kontrolu mišljenja. Demokratskom je poretku lakše otrpjeti negativne posljedice zloporabe totalitarnih simbola i apologije totalitarnih režima, kolikogod one nerazumne i štetne bile, negoli ugroziti slobodu misli i govora, slobodu izražavanja i istraživanja”, stoji u apelu koji se može potpisati na stranici slobodamisljenja.com.

HRVATSKI INTELEKTUALCI ZA SLOBODU MIŠLJENJA

Evo tko su sve potpisnici

POTPISNICI (abecednim redom):
1. dr. sc. Mato Artuković
2. prof. dr. sc. Ivo Banac
3. dr. sc. Nikica Barić
4. doc. dr. sc. Zlatko Begonja
5. dr. sc. Ante Delić
6. izv. prof. dr. sc. Andrea Feldman
7. dr. sc. Mislav Gabelica
8. dr. sc. Vladimir Geiger
9. dr. sc. Zlatko Hasanbegović
10. dr. sc. Mario Jareb
11. dr. sc. Tomislav Jonjić
12. dr. sc. Stipe Kljajić
13. prof. dr. sc. Mijo Korade
14. dr. sc. Jure Krišto
15. dr. sc. Ana Lederer
16. dr. sc. Zlatko Matijević
17. dr. sc. Stjepan Matković
18. dr. sc. Anđelko Mijatović
19. doc. dr. sc. Ana Munk
20. prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak
21. dr. sc. Amir Obhođaš
22. prof. dr. sc. Ante Uglešić
23. izv. prof. dr. sc. Ivica Vigato
24. izv. prof. dr. sc. Teodora Vigato

Podržite Apel i potpišite peticiju!