BANOVINA: U županiji pregledano 32.108 stambenih objekata od prijavljenih 38.321

Neuporabljiva su zbog vanjskih utjecaja 373 objekta, a zbog oštećenja 3627...

Šteta na stambenim objektima u potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije do sada je prijavljena na 38.321 stambenom objektu, a pregledano ih je 32.108, izvijestili su u srijedu iz te županije.

Neuporabljiva su zbog vanjskih utjecaja 373 objekta, a zbog oštećenja 3627.

Privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled označeno je za 3207 objekata, dok je privremeno neuporabljivo uz potrebne mjere hitne intervencije naznačeno za 3809 objekata.

Uporabljivo i bez oštećenja utvrđeno je za 660 objekata, a uporabljivo bez ograničenja za 6342, dok je uporabljivo s preporukom o postupanju 14.045 pregledanih objekata, izvijestili su iz Sisačko-moslavačke županije na temelju ažuriranih ArcGIS podataka…H

D.K.