BITI SVEĆENIK NIKADA NIJE BILO TEŽE

U današnjem vremenu biti svećenik nije lako a u očima javnosti to otprilike izgleda ovako.

Ako je svećenik mlad, onda je naivan.
Ako je ozbiljan, onda je vječni nezadovoljnik.
Ako je lijep: “Zašto se nije oženio?”
Ako je ružan: “Nitko ga nije htio.”
Ako zagrli prijatelja onda je gay,
Ako se igra sa djecom onda je pedofil,
Ako odeš sa prijateljicom na kavu onda si kurviš,
Ako odlazi u kafiće, onda trati vrijeme uzalud.
Ako propovijedaš dobro onda se praviš pametan,
Ako govoriš o paklu i grijehu onda strašiš ljude,
Ako sjedi u kući, onda je smotan.
Ako hoda odjeven “u civilno”, ponaša se svjetovno.
Ako nosi habit, konzervativan je…
Ako razgovara s tajkunima, onda je kapitalist.
Ako se slaže sa svima, onda nema stava,
Ako je debeo, ništa mu ne fali;
Ako je mršav, škrtac je.
Ako govori o katekizmu, onda je pobožnjak.
Ako propovijeda dugo, dosadan je.
Ako podiže glas, neurastenik je.
Ako govori normalno, ne razumije se ništa.
Ako ima auto, onda je bogat,
Ako ga nema, nije ukorak s vremenom.
Ako posjećuje župljane, zabada nos u tuđe živote,
Ako ostaje u župnom dvoru, ne zanima se za župljane.
Ako traži darove, onda je “žicar”;
Ako ništa ne organizira i ne gradi, župa je mrtva.
Ako dugo zadržava ljude u ispovjedaonici, onda sablažnjava;
Ako je prebrz, ne sluša što govore.
Ako započinje misu točno, sat mu ide naprijed,
Ako započinje kasnije, čini da gubimo vrijeme.
Ako je mlad, nema iskustva.
Ako je star, vrijeme je da ide u mirovinu.
Ako ga premjeste ili umre, tko će ga zamijeniti?
Ako je pobožan pravi se svet,
Ako je osjećajan onda je psihički nestabilan,
Ako ima neki hobi onda nije dovoljno evanđeoski,
Ako voliš domovinu onda si ustaša,
Ako ne voliš domovinu onda si komunjara,
Ako se družiš sa mladima onda si liberalan…
i toliko toliko još toga…

No, koliki mole za svoga svećenika?

I ČUDO JE DA UOPĆE DANAS NETKO ŽELI BITI SVEĆENIK.

Caffe-tony.com/ http://caffe-tony.com/Hrvatsko nebo