ČETNIČKI I PARTIZANSKI ZLOČINI NAD HRVATIMA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 1941. – 1945.

Istog dana, te narednih dana četnici su u Drvaru ubili 400 Hrvata te ih bacili u jame...

Zdravko Dizdar, Mihael Sobolevski

„Prešućivani četnički zločini u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini 1941. – 1945. „

Zdravko Dizdar

„  Četnički zločini u Bosni i Hercegovini 1941. – 1945.

„ Zločini i teror u Dalmaciji 1943. – 1948. počinjeni od pripadnika NOV, JA, OZN-e i UDB-e „

Dokumenti

Priredili : Blanka Matković, dipl. povjesničarka ,  Ivan Pažanin, mag. iuris.

 1. godina
 2. travnja 1941. g. četnici napali oružničku postaju Strmica i odnijeli zatečeno oružje, municiju i bombe. Oružničku postaju napalo oko 280 četnika a vodili su ih Živko Brković i Branko Jelić iz Knina, učitelj Marković iz Bosanskog Grahova i pop Momčilo Đujić iz Strmice.
 3. travnja 1941. g. u selu Golubić Lazo Grubić, Petar Klicov i Đuro Klicov iz vojničke puške sa tri metka ubili vojnog obveznika Benjamin Petrinov iz Kukljice, otok Ugljan, a potom mu sa bajunetom raskidali srce, zakopali ga u jednoj ogradi i pobjegli u Beograd.
 4. srpnja 1941. g. četnici su u Trubarima zaustavili vlak s više od 200 Hrvata koji su se na čelu sa svojim župnikom Waldemarom Maximilianom Nestorom šumskim vlakom vraćali u Drvar iz Knina s proslave Sv. Ane. Većinu Hrvata su pobili , a župniku odsjekli glavu i nosili je na kolcu.

Istog dana, te narednih dana četnici su u Drvaru ubili 400 Hrvata te ih bacili u jame.

 1. srpnja 1941. g. četnici su u Bosanskom Grahovu i okolici ubili više od 90 Hrvata. Među ubijenima je bilo pet žena i devetoro djece. Sve hrvatske kuće u Bosanskom Grahovu i u pet okolnih sela ( Obljaj, Korita, Luke, Ugarci i Crni Lug) su opljačkali i spalili.

Bosanskograhovskog župnika Juraja Gospodnetića četnici su nakon okrutnog mučenja nabili na ražanj i živog ispekli pred njegovom majkom. Ostali bosanskograhovski Hrvati izbjegli su u Knin.  Bosanskograhovska  rimokatolička župa koja je osnovana 1863. g. s više od 1000 vjernika Hrvata nestala je u Drugom svjetskom ratu.

Krajem srpnja i početkom kolovoza 1941. g. četnici su u Otriću i Zrmanji ubili 15 Hrvata.

Preostali Hrvati izbjegli su u Knin i tako je prestala postojati rimokatolička župa Zrmanja- Palanka.   Krajem kolovoza 1941. g. u Kninu je bilo oko 3.000 Hrvata koji su izbjegli iz svojih domova kako bi se spasili od četnika.

 1. rujna 1941. g. u selu Vrbnik 20 četnika zaustavilo je autobus koji je išao iz Knina za Oklaj, te izvršili pretres i legitimiranje putnika, kojom prilikom su sa sobom odveli Franu Šimića, gostioničara iz Knina, koji je sa sobom imao 40.000 kuna i 4.000 talijanskih lira.

Četnici su Franu Šimića ubili na nepoznatom mjestu.

 1. rujna 1941. g. četnici su u selu Golubić zapalili pet katoličkih kuća koje su do temelja izgorjele. Prije dolaska četnika stanovnici su izbjegli u Knin i spasili živote.
 2. rujna 1941. g. četnici su u selu Ljubač ubili Petra Mađara, iznakazili ga i izvadili mu oči.
 3. listopada 1941. g. četnici su u mjestu Krčić na putu Knin – Kijevo iz zasjede napali dva teretna automobila koja su vozila novake iz Sinja i tom prilikom ubili : Milana Sučića, Filipa Plazanića, Božu Vučemilovića – Franića, Ivana Galića, Juru Bojević – Zrnića, Božu Milkovića, Ivana Dinarina, a ranili Božu Milača , Šimu Perkovića, Božidara Bakovića i Milu Blaževića.
 4. prosinca 1941. g. četnici su napali selo Štikovo i ubili : Iliju Vujevića ( 60 ), Grgu Vujevića ( 18 ),  Matu Puću ( 19 ), Petra Puću ( 40 ), Juru Vujevića ( 74), Mariju Vujević (70), Petra Vujevića ( 40 ), Maru Vujević (40), Boju Vujević (13 ).  13-godišnja Boja Vujević ubijena je iz puške u prsa, a svi ostali zaklani noževima.
 5. prosinca 1941. g. četnici su zarobili oružničkog razvodnika Andriju Bjelopera , otkinuli mu oba uha, svukli ga do gola i ubili.
 6. prosinca 1941. g. u Gornjem Erveniku četnici su ubili i bacili u jamu : Antu Ivankovića, Stanka Ivankovića, Antu Đakulovića , Šimu Pajića, Blaža Ivankovića, Šimu Ivankovića, Lucu Ivanković, Mandu Ivanković, Anu Ivanković, Cuju Ivanković,  Milu Bjedova, Đuru Ivankovića, Andriju Jurišića, Antu Jurišića, Mijata Đakulovića, Marka Čengića i cijelu obitelj od 14 članova Tome Ivankovića.
četnici kolju Hrvate

U prosincu 1941. g. četnici su ubili Miju Mađara iz Ljupča,  Ivana Šimića i Dragu Šimića iz Golubića, Marka Ćaćića iz Vrpolja, Josu Pešića i Ivana Matića iz Kovačića,  Ivu Prišlina iz Knina.

Krajem prosinca 1941. g.  četnici su bili organizirani u :

četnički puk „ Petar Mrkonjić „ sa sjedištem u Strmici,  700 četnika na čelu sa popom Momčilom Đujićem

četnički puk „ Onisim Popović „ sa sjedištem u Biskupiji,  600 četnika na čelu sa Pajom Popovićem

Bukovički četnički odred sa sjedištem u Pađenima,  200 četnika na čelu sa Vladom Novakovićem

Opunomoćstvo UDB-e za grad Šibenik dostavlja 19. travnja 1948. g. Odjeljenju UDB-e za Dalmaciju IV odsjek u Splitu popis likvidiranih osoba na području kotara Šibenik nakon što su 3. studenog 1944. g. grad zauzele postrojbe 26.divizije NOV i PO Jugoslavije te popis osoba koje su likvidirane u vrijeme rata.

U rujnu 1941. g. od strane terenskih radnika zbog optužbe da je talijanski špijun likvidiran je Roko Ševrdija pok. Jose i majke Bilušić Mare rođ. 20. siječnja 1901. g. u selu Zaton, zemljoradnik, oženjen, otac dvoje djece.

Prof /Tomislav Čolak – Knin