DANA 8.rujna. 1995. godine započela je oslobodilačka operacija “Maestral”…

U operaciji „Maestral“ „BUŠIĆI“ su bez 1.bojne, planirani za napad na pravcu Mali Vitorog-Novo Selo-Blagaj-Semešnica. 1. je bojna vezala na sebe srpske snage na Kupreškom polju...

DANA 8.9. 1995. godine započela je oslobodilačka operacija “Maestral”.
Operacija Maestral je bila prva značajnija operacija združenih snaga HV-a, HVO-a i Armije BiH u zapadnoj BiH, u kojoj su zauzeti veći prostori zapadne Bosne uključujući gradove Drvar, Šipovo, Jajce, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa i Ključ.

Počela je iz pravca Glamoča i Kupresa – prve srpske linije su bile lako razbijene i u ruke Hrvatske vojske pada strateški važan planinski vrh Veliki Vitorog, visok 1906 m(!), odakle se kontrolira široko područje od Kupreškog polja i Glamoča sve do Šipova, Jajca i Mrkonjić Grada.

U operaciji „Maestral“ „BUŠIĆI“ su bez 1.bojne, planirani za napad na pravcu Mali Vitorog-Novo Selo-Blagaj-Semešnica. 1. je bojna vezala na sebe srpske snage na Kupreškom polju.

11. rujna „BUŠIĆI“ su ovladali Demirovcem, Semešnicom i Javorkom.
12.rujna „BUŠIĆI“ slamaju otpor VRS, ulaze u Šipovo te ovladavaju širim područjem grada.
13. rujna „BUŠIĆI“ ulaze u selo Majdan, nastavljaju prema Mrkonjić Gradu i po zapovjedi se zaustavljaju 4 kilometra ispred njega.

G.S.