Dobit Adris grupe 2 posto viša, a prihodi 5 posto

ADRIS GRUPA/FOTO/FAH

Maistra je u prvih šest mjeseci 2017. ostvarila 19 posto više noćenja nego u prvom polugodištu 2016., uz povećanje prosječne cijene noćenja od tri posto.

U prvih šest mjeseci ove godine ukupni prihodi Adris grupe iznosili su 2,54 milijarde kuna, što je za pet posto više od prihoda ostvarenih u istom prošlogodišnjem razdoblju. Prihodi od prodaje roba i usluga iznose 1,85 milijardi kuna i za četiri posto veći su od prošlogodišnjih. Neto dobit iznosi 167 milijuna kuna, što je, unatoč utjecaju negativnih tečajnih razlika, rast od dva posto.

Maistra je u prvih šest mjeseci 2017. ostvarila 19 posto više noćenja nego u prvom polugodištu 2016., uz povećanje prosječne cijene noćenja od tri posto. Poslovni prihodi iz redovnog poslovanja veći su za 19 posto. Turistički dio Grupe intenzivno ulaže u obnovu i povećanje kvalitete postojećih proizvoda. U tijeku je gradnja hotela Park, ključnog proizvoda u procesu zaokruživanja vrhunske hotelske ponude u Rovinju. Početkom godine dovršena je rekonstrukcija smještajnog dijela hotela Eden. U ovoj godini nastavilo se i sa značajnim investicijama u kampove. Najvećim dijelom ulaže se u prateću infrastrukturu te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja kampova. Ukupna ulaganja u 2017. godini procjenjuju se na više od 450 milijuna kuna. Trenutni je booking za 18 posto bolji u usporedbi s prošlom godinom, te potvrđuje pozitivne trendove rasta broja noćenja, uz povećanje prosječne cijene. Osim ulaganja u podizanje kvalitete vlastitih sadržaja, Maistra je usmjerena i na povećanje prepoznatljivosti i ponude cijele destinacije. Tako je, primjerice, u svibnju ove godine Maistra bila organizator atraktivnog sportskog događaja, prestižnog Beach Polo turnira.

Rast ključnih pokazatelja u odnosu na prethodnu godinu ostvaren je i u hotelu Hilton Imperial u Dubrovniku. Ostvaren je rast prihoda iz poslovanja za 19 posto i, u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem, rast neto dobiti za 73 posto.

Cromaris je u prvom polugodištu 2017. godine ostvario prodaju od 3.324 tone, što je  za jedan posto više u usporedbi s prvih šest mjeseci prošle godine. Trendovi pak u srpnju i prognoze za drugi dio godine ukazuju na daljnji rast prodaje i prihoda. Cromaris 77 posto prodanih količina i 79 posto prihoda ostvaruje na inozemnim tržištima. Prihodi od prodaje proizvoda visoke dodane vrijednosti, prije svega svježe očišćene i pakirane ribe, porasli su za 21 posto. Trenutno čine 30 posto udjela u ukupnoj prodaji, što je u skladu s Cromarisovom strategijom diferencijacije proizvoda. Prihodi od prodaje na razini su prošle godine, a rast troškovne učinkovitosti u proizvodnji povećao je operativnu dobit za 17 posto. Ostvarena je neto dobit u iznosu od 8 milijuna kn, što predstavlja rast od 12 posto.

Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskom tržištu s ukupnim udjelom od 32,1 posto. Zadržava vodstvo u segmentima životnih i neživotnih osiguranja. Ostvarena je ukupna bruto zaračunata premija Croatia osiguranje grupe u Hrvatskoj u iznosu od 1.604 milijuna kuna, što je jedan posto više u usporedbi s prvih šest mjeseci prošle godine, i to unatoč ciljanoj optimalizaciji te smanjenju dijela portfelja. Bruto zaračunata premija na razini Grupe iznosi 1.855 milijuna kuna i za tri posto je veća od prošlogodišnje. Kombinirani omjer iz redovnog poslovanja, kao jedan od ključnih pokazatelja efikasnosti poslovanja, gotovo je četiri postotna boda bolji od prošlogodišnjeg i iznosi 99. Ostvareni pokazatelji rezultat su uspješno provedenog procesa organizacijskog restrukturiranja. Unaprijeđeni su prodajna organizacija i prodajni procesi te optimiziran dio prodajnog portfelja. Porasla je učinkovitost obrade šteta, a nastavkom digitalizacije pojednostavljeni su i ubrzani poslovni procesi, što je povećalo operativnu učinkovitost društva.

U prvih šest mjeseci 2017. godine CO grupa ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 125 milijuna kuna, dok je u istom prošlogodišnjem razdoblju ostvarena dobit od 97 milijuna kuna, što je rast od 29 posto. Neto dobit iznosi 102 milijuna kuna, što je za 37 posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim izvještajnim razdobljem. H

D.J.