EVO KOLIKO JE HRVATSKI SPORT IZGUBIO ZBOG KORONE, PRIHODI U JEDNOJ STAVCI MANJI ZA 50 MILIJUNA KUNA

UŠTEDE SU NUŽNE...Uslijedit će godine stezanja remena i za hrvatski sport, to je sasvim jasno...

Tomislav Družak

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za šport (SDUŠ) Tomislav Družak poslao je krovnim udrugama hrvatskog sporta (HOO, HPO, HSSG, HASS, HŠSS) dokument pod nazivom Izmjena i dopuna državnog proračuna RH za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, kojeg je na sjednici od 18. svibnja potvrdio i Hrvatski sabor…

U dokumentu koji sadrži i projekciju smanjenja proračunskih sredstava za sport u 2020. godini najprije se podsjeća na planirani ukupni iznos za realizaciju ovogodišnjeg Programa javnih potreba sporta državne razine, za čiju provedbu skrbi svih pet krovnih udruga – 224.018.744 kune.

Zbog novonastalih okolnosti, uslijed koronavirusne pandemije, zastoja u gospodarstvu te bitno slabijeg priljeva prihoda od igara na sreću (manji za 47,4 milijuna kuna), projekcija sredstava za sport u 2020. godini iznosi 176.579.533 kune.

Sukladno tome, državni tajnik Družak zamolio je krovne sportske udruge za usklađenje programskih aktivnosti s predočenom projekcijom financijskih sredstava te za prijedlog ušteda unutar vlastitih programa.

S predstavnicima svih pet udruga na temu ušteda organizirat će sastanke od idućeg tjedna.

D.J.