(FOTO) Na današnji dan, 7. travnja 1995. godine, dogodila se uspješna operacija HV-a i HVO-a “SKOK 1”.pod zapovjedništvom generala Gotovine…Srbi na Dinari poraženi…

Na današnji je dan, 7. travnja 1995. godine, odigrana jednodnevna operacija HV-a i HVO-a pod zapovjedništvom generala Ante Gotovine, Skok 1...Za akciju su bili zaduženi 7. Gardijska brigada Pume te Sinjska 126. Domobranska pukovnija HV-a...

SKOK1gotovina

Operacija “Skok 1” je bila jednodnevna akcija HV-a i HVO-a, kada su srbi 7. travnja 1995. ponovno poraženi na planini Dinari. Oslobođeno je dodatnih 75 četvornih kilometara. Hrvatske su se snage proširile bočno, prema zapadnoj strani, pa je time sigurnost postrojbi na Dinari postala stabilnija, a posebice sigurnost Livanjskog polja…

Probijanje cesta obavila je inženjerija HV i HVO-a pod vodstvom generala Ljube Ćesića Rojsa. Time je učinjen kolosalni strateški preokret – do tada nepristupačna planina Dinara postala je glavna cesta prilaza tenkovima HV-a, što će posebno doći do izražaja u predstojećoj operaciji Oluja….

Na današnji je dan, 7. travnja 1995. godine, odigrana jednodnevna operacija HV-a i HVO-a pod zapovjedništvom generala Gotovine, SKOK 1…

Operacija Skok 1 bila je jednodnevna akcija H V-a i HVO-a u travnju 1995. godine kojom su naše snage napokon zagospodarile planinom Dinarom.
Naime, kako smo već pisali, u operaciji Zima 94, koja je završila na Badnjak 1994. godine, postrojbe HV i HVO-a su zauzele glavninu Livanjskog polja i važne visove planine Dinare, ali je još uvijek prijetila opasnost od neprijateljskog protunapada.

Cilj operacije je bio zauzeti povoljnije položaje na Dinari u područjima Crvene Grede i Zelenog Brda, približiti se selu Uništa i selu Cetina te isključiti mogućnost protunapada neprijatelja iz smjera sela Uništa.

Za akciju su bili zaduženi 7. Gardijska brigada Pume te Sinjska 126. Domobranska pukovnija HV-a. 

Sinjska 126. Domobranska pukovnija HV-a. -Inžinjerija

Operacija je započela iznenadnim napadom 7. travnja 1994. godine kada su Pume oslobodile Bunjevačko brdo, Marino brdo, Veliki Bat, Jančiji vrh, Lišanjski vrh, Slime, Jankelića dolac i Veliku glavicu. Osvojeno područje je zatim tučeno topništvom agresora koje je bilo stacionirano u selu Cetine.
Pokušan je i kontranapad koje su snage HV odbile.

Slide81

U samo jedan dan operacije na planini Dinari iznad Knina hrvatske snage oslobodile su područje širine 15, a dubine 5 km, ukupne površine 75 četvornih kilometara. Zauzet je i strateški iznimno važan vrh Veliki Bat iznad sela Uništa s kojeg se mogao vizualno uočiti i grad Knin. HV je stavio pod paljbeni nadzor neprijateljska uporišta na području Uništa i Cetine.

Važan segment operacija na Dinari bio je zahtjevan i iznimno težak posao probijanja cesta na vrlo nepristupačnom planinskom području putem kojih se na najviše visove Dinare moglo dopremiti teško naoružanje – topovi i tenkovi. Probijanje cesta obavila je inženjerija HV i HVO-a pod vodstvom generala Ljube Ćesića Rojsa. Time je učinjen kolosalni strateški preokret – do tada nepristupačna planina Dinara postala je glavna cesta prilaza tenkovima HV-a, što će posebno doći do izražaja u predstojećoj operaciji Oluja.

Slide85

G.S./T.H.