FOTO Pastoralni pohod svećenika Bosanskoj posavini…

Svećenici Valpovačkog dekanata...

SVEĆENICI VALPOVAČKOG DEKANATA U BOSANSKOJ POSAVINI

Svećenici Valpovačkog dekanata bili su u ponedjeljak 17. lipnja u pastoralnom pohodu župama Bosanske posavine…

U pohod su pošli Matej Glavica, župnik u Petrijevcima, Jozo Martinović, župnik u Harkanovcima, Tomislav Korov, župnik u Koški, fra Branko Janjić, gvardijan i župnik u Belišću, fra Dario Mican i fra Tomislav Vrsaljko, župni vikari u Belišću, Josip Erjavac, župni vikar u Valpovu i Zvonko Mrak, župnik u Valpovu. Domaćin pohoda u Bosansku posavinu bio je Jakov Filipović, župnik u Odžaku.
Svećenici su prvo pohodili župnu crkvu u Vidovicama, gdje je poslije Domovinskoga rata vlč. Jakov Filipović izgradio novu župnu crkvu Sv. Vida, župni dom i pastoralni centar. Pohod Tolisi i franjevcima Bosne Srebrene bio je posebno dojmljiv.

Dojam ostavlja ogromna crkva Uznesenja BDM i samostan građeni u 19. stoljeću uz pomoć đakovačkog biskupa J. J. Strossmayera.

U crkvi su postavljene orgulje, dar župne crkve Sv. Petra i Pavla u Osijeku. Uočljiv je kip BDM na ulazu u crkvu iz 16. stoljeća. U restauraciji crkve postavljeni su novi vitraji, rad akademskog slikara Vladimira Blažanovića, kao što je vitraj bl. Alojzija Stepinca.

U Odžaku su svećenici obišli crkvu, župni stan i pastoralni centar, koji su ponovno izgrađeni nakon Domovinskog rata. Poseban doživljaj je susret sa župnikom Jozom Batinićem na Ceru, gdje su pohodili župnu crkvu Krista Kralja, koju još uvijek gradi i uređuje. Posebni doživljaj na Ceru je proslava sv. Roka 16. kolovoza. U župi je stalno nastanjeno 35 vjernika.

Crkva Sv. Marka, evanđelista na Plehanu još je u izgradnji i uređenju, ali već je liturgijski prostor koji se koristi. Posebno je pažljivo dizajnirana staklena kapelica Rođenja sv. Ivana Krstitelja u okolišu crkve, koja se koristi svakodnevno, a posebno o blagdanu sv. Ive. Predstoji uređenje izgrađenih prostora za vjerske i kulturne sadržaje, a i izgradnja crkvenog zvonika visine 116 m s vidikovcem i samostana franjevaca Bosne Srebrene. Domaćin na Plehanu svećenicima Valpovačkog dekanata bio je fra Anto Tomas, gvardijan.

L.K.