(FOTO) SVAKA ČAST CURE!… OD SRCA VAM ČESTITAM NA ODANOSTI I SLUŽENJU HRVATSKOJ VOJSCI- VI STE PONOS DOMOVINE HRVATSKE!…

Patrijanerice...

Facebook

SVAKA ČAST CURE OD SRCA VAM ČESTITAM NA ODANOSTI I SLUŻENJU HRVATSKOJ VOJSCI VI STE PONOS DOMOVINE HRVATSKE
One su hrvatske “Patrijanerice“to je naš dom,mi tu żivimo mi vas čuvamo.Tanja Lovrić,Monika Čiżmek i Blażenka Kamenski su članice prve potpuno żenske posade 26 tona teške i osam metara dugačke Patrije.Zajedno,każu nam,funkcijoniramo savršeno, napisao je riječi zahvale Borisav Strikić na svom facebooku…

Foto-Facebook-Borisav Strikić

T.H.