(FOTO-VIDEO) 29.10.1991.-03.01.1992-NAJTEŽI PORAZ AGRESORSKE JNA 1991! OSLOBODILAČKA OPERACIJA HRVATSKE VOJSKE U ZAPADNOJ SLAVONIJI „ORKAN-91.“ Gubitci na našoj strani bili su golemi , ali ostvareni cilj imao je golemo značenje!

Oslobođeno je 675 četvornih kilometara okupiranog područja i oslobođeno 21 naselje...Tijekom izvođenja napadne operacije “ORKAN – 91″ poginulo je ukupno 253 ili 2% i ranjeno 557 ili 4% hrvatskih branitelja, na bojišnici Novske život položilo 165 i ranjeno 360 hrvatskih branitelja, a na bojišnici Nove Gradiške 88 i ranjeno 197 hrvatskih branitelja...

foto-screenshot-napadne snage HV
foto-screenshot-napadne snage HV

BOJIŠTE: Zapadnoslavonsko bojište

OPERATIVNI PROSTOR DJELOVANJA: Bivše općine Kutina, Novska, Nova Gradiška (Posavina)

29.10.1991.-03.01.1992. OSLOBOĐEN TERITORIJ: Oslobođeno je 675 četvornih kilometara okupiranog područja i oslobođeno 21 naselje.

ZAPADNA SLAVONIJA –provedene napadne operacije:

-Napadna operacija „Orkan-91“ (od 29.10.1991.-03.01.1992.), oslobođen prostor Posavine oko 720 km2.

-Napadna operacija hrvatskih snaga „Otokos-10“ (31.10.-06.11.1991.), oslobođen prostor Bilogore oko 370 km2 površine,

-Napadna operacija „Papuk-91“ (28.11.-25.12.1991.), oslobođen prostor Papuka 1230 km2 površine

-Napadnim djelovanjem HV-a u oslobađanju Zapadne Slavonije oslobođeno je ukupno oko 2.300 km² ili 80% okupiranog teritorija Zapadne Slavonije.

Za konačno oslobađanje zapadne Slavonije 1995.godine, u vojno-redarstvenoj operaciji “BLJESAK” ostalo je oko 575 km² ili 20% okupiranog teritorija Zapadne Slavonije.

Napadna operacija „Orkan-91“ (od 29.10.1991.-03.01.1992.),
Stanje na teritoriji – bojnom polju

-Napadna operacija „Orkan-91“ (od 29.10.1991.-03.01.1992.),

Stanje na teritoriji – bojnom polju

-Na prostoru Zapadne Slavonije, velikosrpske snage koje su poslije višestranačkih izbora ostvarili kontrolu ili se pobunile i protjerale Hrvate i druge nesrpske stanovnike s tih prostora proglasili su “srpsku autonomnu oblast Zapaadna Slavonija “.

-To su područja bivših općina i njihovih naselja:

-Nova Gradiška: Stara Gradiška, Okučani, Bogičevci;

-Novska: Rajić, Jagma, Jasenovac, Lovska, Kričke i Subocka;

-Kutina: Bujavica;

-Podravska Slatina: Bokane, Ćeralije, Macute, Rijenci, Smude i Voćin;

-Grubišno Polje: Dapčevica, Gornja Kovačica, Lončarica, Mala i Velika Barna, Mali Grđevac, Mala i Velika Peratovica i Topolovica;

-Daruvar: Bastaji, Gornja i Donja Vrijeska, Koreničani;

-Pakrac: Bučje, Donji Čagljič, Japaga, Kraguj, Kusonje, Šeovica.

Pobunjeni srbi iz ovih područja 13.08.91. osnivaju i proglašavaju t.z. “SAO Zapadnu Slavoniju”. Na toj svojoj samoproglašenoj tvorevini formiraju teritorijalnu obranu koju potpomaže t.zv. JNA, posebno mb/265.mbr iz Bjelovara koji je na taj prostor intervenirao prilikom pobune Srba policajaca u Pakracu

-Površina proglašene tzv. “SAO Krajine Zap. Slavonija” iznosi oko 2.875 km² ili 31% površine zapadne Slavonije.

-Stvaranjem tzv. SAO Krajine Zapadna Slavonija za RH nastali su sljedeći problemi:

-Državni teritorij presječen je na crti granice tzv Velike Srbije Virovitica –Kutina;
Veza središnjeg dijela RH sa Istočnom Slavonijom je presječena na središnjem prometnom pravcu Bjelovar – Pakrac – Požega – Osijek, te na južnom glavnom prometnom snopu (autocesta, stara cesta i željeznička pruga) Zagreb –Lipovac – (Beograd);
Veza središnjeg dijela RH sa Istočnom Slavonijom Podravskom magistralom stavljena je pod vatreni nadzor neprijateljskog topništva, te se je promet odvijao preko Gornjeg Miholjca;

Neprijateljske snage

Snage pobunjenih Srba i agresorske JNA;

-Proglašenjem SAO Krajine stvorena je i paravojna formacija i to: Zonski štab TO Zapadna Slavonija; 28.partd, 54.brTO, 51.OdTO, 59.OdTO, 63.OdTO, 98.OdTO, 61.had, 83.mpoad, 45.lab PVO, 91.poz baza, ukupne jačine oko 5.470 ljudi.

-Milicija SAO Krajine Zapadna Slavonija; jačine oko 2.515 ljudi;

-Snage pobunjenih Srba SAO Krajine Zapadna Slavonija raspolagale su s oko 7.985 ljudi

-Snage agresorske JNA angažirane u Zapadnoj Slavoniji

-U vrijeme najveće koncentracije neprijateljskih snaga u zoni odgovornosti OG Posavina bilo je angažirano oko 12.825 vojnika i starješina; oko 100 tenkova i oko 120 art. oruđa svih kalibara, iz sastava 5.K Banjalučkog, te oko 675 ljudi Četničke formacije iz Srbije.

-Ukupne snage paravojnih formacija SAO Krajine Zapadna Slavonija i snaga JNA (5.K Banjalučki) iznosile su oko 21.485 ljudi.

-5.Korp. Banjalučki angažirao je svoje snage i to:

-Glavne snage na smjeru Novska: 16 pmtbr; 10.part.d; 1.brTO Okučani;

-Pomoćne snage na smjeru Nova Gradiška: 369. okbr(-1) odred TO Nova Gradiška i četničke snage;

-Pomoćne snage na smjeru Lipik – Pakrac: 5.pbr; odred TO Lipik ; odred TO Pakrac ; te četničke snage;

-Potporu snagama u napadu vrši topništvom (5. KAG-5; dVBR 128 mm) i zrakoplovstvom.

-Opći napad počine zrakoplovnim i topničkim udarima po Novskoj, Novoj Gradiški 4. listopada 1991. te pješačkim i oklopnim snagama na svim smjerovima napada i do 6. listopada 1991.godine razbija obranu hrvatskih branitelja i izbija na crtu Drenov Bok – Bročice – Stari Grabovac – Novi Grabovac – Janja Lipa –Brezine – Dobrovac – Lipik – Šagovina – Medari – Pivare, gdje je zaustavljen upornom i odsudnom obranom hrvatskih snaga.

-Snage HV u Zapadnoj Slavoniji

-Obrambene operacije za zaustavljanje agresije snaga 5.K(korpus) Banja luka i paravojnih postrojbi i četnika SAO Krajine Zapadna Slavonija izvode postrojbe:

-OG “Posavina” (1.gbr; 125.brHV; 105.brHV; 117.brHV; 151.brHV; 1/153.brHV; 51.sbHV; 53.sbHV; 56.sbHV; 65.sbHV; ss ŠTRASERI; tb SO 76 mm; td 155mm; tdVBR 128 OGANJ; 15.mpotrp na bojišnici Novske, te 121.brHV; 108.brHV; 99.brHV; 1/149.brHV; td 130mm na bojišnici Nove Gradiške ukupne jačine oko 14.760 ljudi);

-2.OZ (Operativne zone) Bjelovar i to OG Pakrac (104.brHV; 1/105.brHV; 75.sbHV i 65.sbHV), te 127.brHV; 136.brHV; 123.brHV; 52.sbHV i mtd 122/155mm jačine oko 11.123 ljudi.

Preotimanje strategijsko-operativne inicijative HV u listopadu 1991.godine

Postrojbe OG “Posavina”, pod zapovjedništvom brigadira Rudi Stipčić, upornom i aktivnom obranom slamaju napadnu moć glavnih snaga 5. K Banjalučkog (16.pmtbr; 10.part.d i 329.okbr), preuzimaju operativnu inicijativu i 29. listopada 1991. godine na Zapadnoslavonskom bojištu, otpočinju napadna djelovanja pod nazivom “ORKAN – 91” na smjerovima: Novska- Okučani i Nova Gradiška – Okučani.

-Planiranje i pripreme za poduzimanje napadne operacije “ORKAN – 91” vršene su u zapovjedništvu OG “Posavina” tijekom izvođenja obrambene operacije i završene su u razdoblju do 27. listopada 1991.godine.

-Zapovjedništvo OG “Posavina” razradilo je potrebitu borbenu dokumentaciju plana napadnog djelovanja pod tajnim nazivom “ORKAN – 91“, koju je 27.listopada odobrio načelnik GS general Antun Tus.

-Snage HV OG “Posavina”, na prostoru Novska: 1.A brigada ZNG“Tigrovi“; 125.brHV; 151.br.HV; 117.brHV; 105.brHV; 2/153.brHV; 51sbHV; 53.sbHV; 56.sbHV; 65sbHV; samostalna satnija 100.brHV; topnička bitnica SO 76 mm; 15smpotp HV; sam.divizijun VBR 128 mm.

-Snage HV OG “Posavina”, na prostoru Nova Gradiška: 121.brHV; 108.br.HV; 99.brHV; 1/149.brHV; topnički divizijun 130mm;

Cilj operacije:

-Jednovremenim napadnim djelovanjem glavnih snaga OG Posavina na pravcima Novska-Okučani i Nova Gradiška-Okučani, primjenom obuhvatnih djelovanja uz snažnu potporu razbiti snage neprijatelja u prostoru Okučani -G.Rajić-Stara Gradiška, posjesti državnu granicu na Savi i biti u spremnosti za odbijanje protuudara.

Osnovna ideja manevra napadne operacije “ORKAN – 91”:

Operativni plan napadne operacije “ORKAN – 91″ Zapovjedništva OG Posavina

Operativno vrijeme: 25.listopad 1991.

Osnovna zamisao djelovanja

Glavnim snagama OG “Posavina” istovremenim napadnim djelovanjem na pravcima: Nova Gradiška – Okučani i Novska – Okučani, primjenom obuhvatnog djelovanja i uz snažnu topničku potporu, razbiti snage neprijatelja u širem području Okučani – Stara Gradiška – Rajić, presjeći komunikaciju Lipik-Bijela Stijena-Okučani, izbiti na rijeku Savu gdje prijeći u obranu.

Pomoćnim snagama OG “Posavina” djelovanjem na pravcu: Novska – Krička Brda – Bijele Stijene, te Nova Gradiška – Šagovina Mašička i Cernička – Širinci – Benkovac Okučanski presjeći komunikaciju Lipik – Bijele Stijene – Okučani, razbiti snage neprijatelja na pravcima napada te snage neprijatelja, u području Pakrac – Donji Čaglić – Japaga, dovesti u okruženje i u sudjelovanju s glavnim snagama OG i snagama OG “Pakrac” pristupiti njihovom uništenju.

foto-screenshot-napadno djelovanje HV

Plan napadne operacije i odluka zapovjednika OG “Posavina” prezentirana je načelniku GSHV dana 25.listopada1991. godine gdje je ista i odobrena. Na tom sastanku utvrđena je koordinacija i borbena suradnja sa OG “Pakrac”, koja je djelovala na pravcu Pakrac – Lipik.

Napadna operacija “ORKAN – 91” otpočela je u 06.00h 29.listopada 1991.godine i realizirana je u dvije etape.

Etapa u trajanju od 10 dana, završena je 7.prosinca 1991.godine. U tom razdoblju na bojišnici Novske oslobođena su naselja: Bair, motel “Trokut”, Lovska, Popovac, Brezovac, Livađani, zaposjednut je greben Novljanskih planina (Novsko brdo i Kričko Brdo) na bojišnici Novske. Na bojišnici Nove Gradiške oslobođene su naselja: Čečevac, Šnjegavić, Golobrdac i Sinlije. Ukupno je oslobođeno 10 naselja ukupne površine 370 km².
Etapa otpočinje 8 .prosinca 1991. i traje do Sarajevskog primirja 3.siječnja1992., kada su prekinuta bojna djelovanja. U tom razdoblju oslobođena su na bojišnici Novske naselja: Korita, Jagma, Gornja Subocka, Gornje i Donje Kričke, a na bojišnici Nove Gradiške oslobođene su naselja: Šagovina Mašička, Žuberkovac, Širinci, Smtrtić i Pivare. Ukupno je oslobođeno 10 naselja ukupne površine 350 km².

Napadna operacija “ORKAN – 91” otpočela je u 06.00h 29.listopada 1991.godine i traje neprekidno do stupanja na snagu Sarajevskog primirja 3.siječnja 1992.godine, pri čemu je oslobođeno 20 naselja i oko 720 km².

foto-screenshot-napadne snage HV

Tijekom izvođenja napadne operacije “ORKAN – 91poginulo je ukupno 253 ili 2% i ranjeno 557 ili 4% hrvatskih branitelja, na bojišnici Novske život položilo 165 i ranjeno 360 hrvatskih branitelja, a na bojišnici Nove Gradiške 88 i ranjeno 197 hrvatskih branitelja

Gubitci naneseni snagama agresora i neprijatelja od strane HV značajni su (184 poginulih, 595 ranjenih). Od oko 22.000 pripadnika 5.K i paravojske SAO Krajina Zapadna Slavonija, 15.200 pripadnika ( 70%) je neutralizirano ili se izvuklo pod naletom HV na teritorij susjedne države ( Bosne i Hercegovine).

Preostale snage 5.K i paravojske SAO Kr. Zapadna Slavonija, jačine oko 6.320 pripadnika (30%) upornom obranom zadržale su mostobran veličine oko 600 km² koji je razbijen i oslobođen u vojno redarstvenoj operaciji BLJESAK u svibnju 1995.godine.

Uspješno provedenom napadnom operacijom snaga OG Posavina “ORKAN-91” ostvareni su sljedeći rezultati:

spriječen je daljnji prodor snaga 5.K prema Zagrebu, i njihovo spajanje s snagama u blokadi vojarni u Zagrebu, Varaždinu, Bjelovaru i Koprivnici,
spriječeno je izbijanje snaga 5.K na granicu tzv “Velike Srbije” crtu Virovitica – Kutina;
spriječen je daljnji prodor snaga 5.K prema Slavonskom Brodu, te zauzimanje Nove Gradiške;
spriječen je prodor snaga 5.K i njihovo spajanje s paravojnim snagama tzv. SAO Krajine, te prodor ka Bjelovaru i Virovitici;

-oslobođeno je oko 720 km² teritorije Posavine (Novska i Nova Gradiška), oko 370 km² prostora Bilogore (Grubišno Polje) i oko 1.230 km² na prostoru Papuka.
oslobođeno je ukupno oko 2.320 km² okupirane teritorije Zapadne Slavonije s naseljima na istoj, uspješnom realizacijom napadnih operacija “ORKAN-91”, “OTKOS-10” i “PAPUK-91”, olakšano je bojno djelovanje snagama HV na ostalim bojištima ukupnog hrvatskog ratišta;
-Strategijsko-operativna napadna djelovanja HV u jesen i zimu 1991.godine i uspjeh polučen u Zapadnoj Slavoniji primorao je agresora (JNA) da zatraži primirje koje je sklopljeno u Sarajevu 2.siječnja1992. godine, a stupilo na snagu 2.siječnja1992. godine čime su prestala bojna djelovanja na hrvatskom ratištu. Time je agresor priznao poraz.

4. Zaključak:

JNA i pobunjeni Srbi u zapadnoj Slavoniji doživjeli su 1991.godine najteži poraz na hrvatskom ratištu, od mlade novoosnovane, slabo naoružane Hrvatske vojske, unatoč teškom stanju na svim ostalim bojištima.

POPIS POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA

Gardijska brigada “Tigrovi”

RIS Kutina – Novska

Policijska postaja Novska, Koprivnica i Zagrebačka

151. Samoborska brigada HV Samobor

151. Samoborska brigada HV Sveta Nedelja

Postrojba HOS – a

15. mješoviti protuoklopni artiljerijski divizion Križevci

3. križevačka bojna 117. brigade Koprivnica

117. brigada HV – Koprivnica

53. samostalna bojna ZNG Dugo Selo

56. samostalni bataljun ZNG Kutina

Samostalna postrojba “ŠTRASERI”

105. brigada HV Bjelovar

73. bojna “R” Garešnica

51. samostalna bojna Vrbovec

65. samostalni bataljun Ivanić Grad

125. brigada Novska

Kod Baira /Trokuta poginuo je u okršaju sa četnicima Ivan Rengel iz Sedlarice. Rođ. 1962. – 29. listopada 1991.

Spomenik u Sedlarici Ivanu Rengelu i Marijanu Štukaru. Podignut 2005.-Foto-Branko M.Begović-Bego

VEZANE VIJESTI