Gradsko vijeće Vukovara odlučilo: Nema više ćirilice u Vukovaru!…Srpsko stanovništvo palo na manje od trećine

Vlast u Vukovaru predvođena gradonačelnikom Penavom, ispoštovala je rezultate popisa stanovništva kojima je srpsko stanovništvo palo na manje od trećine i time izgubilo  pravo na službenu uporabu jezika i pisma...

Vodotoranj-simbol hrvatskog Vukovara-foto-facebook

Većinom je glasova Gradsko vijeće Vukovara na sjednici u četvrtak donijelo je statutarnu odluku o izmjenama Statuta Grada Vukovar čime je brisana odredba o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma na području grada Vukovara.

Gradsko vijeće Vukovara na današnjoj je sjednici donijelo Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Grada Vukovara kojom se iz Statuta izbacuje “pravo srpske manjine” na ćirilicu jer ih nema jedna trećina.

Odlučeno je da se brišu odredbe o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma te da se time izvan snage stavlja Statutarna odluka o ostvarivanju “ravnopravne službene upotrebe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara” koja je pripadnicima srpske nacionalne manjine davala pravo slobodne uporabe srpskog jezika i ćiriličnog pisma u društvenom i javnom životu te u službenoj komunikaciji u javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Vukovara.

U pojašnjenu odluke o izmjenama Statuta Grada Vukovara, navedeno je kako je toj odluci prethodila objava službenih rezultata popisa stanovništva provedenoga 2021. godine sukladno kojima kojima u gradu Vukovaru živi 29.73 posto Srba što je manje od jedne trećine od ukupnog broja stanovnika grada te na taj način ne ostvaruju pravo na službenu upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma na području grada Vukovara.

Vlast u Vukovaru predvođena gradonačelnikom Penavom, ispoštovala je rezultate popisa stanovništva kojima je srpsko stanovništvo palo na manje od trećine i time izgubilo  pravo na službenu uporabu jezika i pisma.

Naime, prema Zakonu o pravima nacionalnih manjina iz 2002., ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruje se na području jedinice lokalne samouprave kada pripadnici pojedine manjine čine najmanje trećinu stanovnika takve jedinice.