Hrvatska vojska svojim sposobnostima nastavlja pružati pomoć Banovini

Sveukupano je tijekom vikenda na području Sisačko-moslavačke županije bilo angažirano 686 pripadnika Hrvatske vojske...

Hrvatska vojska pomaže potresom pogođenom gradu Petrinji i Sisku| Foto: MORH / T. Brandt

HV je sanirala 11 km prometnica, 175 m klizišta, postavila 77 kontejnera, 20 mobilnih kućica, 11 šatora (44 polja M70), 4 ekspedicijska šatora i 1 šator Alaska…

Pripadnici Hrvatske vojske i tijekom vikenda, 9. i 10. siječnja 2021. godine nastavili su s angažmanom i pomoći stanovništvu i civilnim institucijama na području Sisačko-moslavačke županije koje su krajem prosinca 2020. godine pogodili snažni potresi.

Tijekom vikenda, pripadnici Hrvatske vojske angažirani su na području grada Siska, grada Petrinje i Gline, te okolnih mjesta i sela. Na navedenom području, Hrvatska vojska angažirana je na brojnim aktivnostima pa se tako njihov angažman nastavlja i dalje u vidu pomoći Crvenom križu prilikom prijevoza i podjele humanitarne pomoći, prijevoza, utovara i istovara kontejnera, postavljana šatora, sanacije prometnica i klizišta, uklanjanja i čišćenja urušene građe, popune gorivom i servisa agregata te drugog.

Hrvatska vojska tako je sanirala ukupno 11 kilometara prometnica, 175 metara klizišta, postavljeno je 77 kontejnera, 20 mobilnih kućica, 11 šatora (44 polja M70), četiri ekspedicijska šatora te jedan šator Alaska, obavljeno je 18 sanitetskih prijevoza.

Osim u navedenim zadaćama, vojnici su angažirani i na geosondiranju nasipa rijeke Kupe.

Novim tehnologijama i vojnim sposobnostima Hrvatska vojska vrši terenska izviđanja stanja i potreba lokalnog stanovništva te daljnju koordinaciju potreba sa civilnim institucijama.

Sveukupano je tijekom vikenda na području Sisačko-moslavačke županije bilo angažirano 686 pripadnika Hrvatske vojske, izvijestio je MORH.

M.M.