HRVATSKI RATNI VOJNI INVALIDI I UDOVICE POGINULIH BRANITELJA pokreću tužbe zbog nepoštivanja Zakonskih propisa RH i Odluka Ustavnog suda…

Pojedini branitelji podnijeli su tužbe po toj činjeničnoj osnovi, i za sada posjedujemo jednu pozitivnu presudu u korist branitelja i jednu negativnu presudu protiv branitelja...

Ilustracija-OLUJA

Objava zaključaka hrvatskog branitelja Guida Hornika i odvjetnika Zlatka Jurline a sve u cilju pomoći hrvatskim braniteljima pravnim savjetima…

POŠTOVANI BRANITELJI

oni čija je mirovina bila iznad 5.000,00 kn., a smanjena 2014. godine i vraćena u e u cilju pripomoći besplatnih savjeta svim hrvatskim braniteljima…10. mjesecu 2017. godine-Smatramo da je pravo na prestanak smanjenja mirovine u 10 % iznosu prestalo sa 01.04.2016., dok je Vlada RH tek u 09. mjesecu 2017. donijela Odluku o prestanku smanjenja mirovina, oštećujući nas za 17. mjeseci uskrate.

Pojedini branitelji podnijeli su tužbe po toj činjeničnoj osnovi, i za sada posjedujemo jednu pozitivnu presudu u korist branitelja i jednu negativnu presudu protiv branitelja.

U pozitivnoj presudi sudac je pogledao dokaze koje prilažemo i donio jedinu moguću i ispravnu odluku, odnosno presudu da smo u pravu sa svojim zahtjevima i presudio u korist branitelja,a protiv RH. Kod negativne presude, sutkinja nije niti obratila pozornost na naše dokaze već je samo prepisala stav Državnog odvjetništva i odbacila tužbu. Iz ova dva slučaja 50 – 50 i bez drugostupanjskih presuda sa kojima bi se mogla ujednačiti sudska praksa nemoguće je bilo kome u ovom trenutku garantirati uspjeh u tužbenim zahtjevima.

Nažalost politika koja se je očito se uplela u ovaj slučaj, diktira tempo i rad.Na ročišta se čeka po godinu dana, HZMO odugovlači sa odgovorima prema sudu mjesecima i na taj način mogućnost utuživanja polako ide u zastaru, a to je očito i cilj ove Vlade.

Zato svakome na volju i osobni rizik hoće li ili neće ući u spor oko potraživanja svoji prava na temelju neisplaćenih razlika mirovina. Garancije nemaza nikoga jer presuda ovisi o diskrecijskoj ocjeni sudaca koliko će duboko ući u taj predmet.

KOJE SU NAČELNO,PRAVNE OSNOVE ZA POKRETANJE TUŽBI

 

  1. Za početak to je čl.6.a Zakona o smanjenju mirovina koji u sebi ima uvjet koji je nemoguće ispuniti. Naime deficit na tromjesečnoj razini kako se traži u Zakonu, ne vodi se kao takav odnosno nemoguće ga je utvrditi a time i ispuniti. Sukladno Zakonskim propisima nemogući uvjet smatra se nepostojećim.

 

  1. Tu je i Odluka Ustavnog suda broj U-I-381/2014 koja govori da članak 6.a Zakona „Vladi RH ne ostavlja mogućnost diskrecijske ocjene hoće li ili neće u trenutku kada se ispune pretpostavke iz članka 6.a Zakona donijeti odluku o prestanku primjene mjere smanjenja mirovine. Ona je to dužna učiniti, bez odgode“. Vlada RH je taj trenutak produžila na 17. mjeseci od ispune uvjeta pod pritiskom preko 17.000 zahtjeva prema HZMO i ujedno potencijalnih tužbi.

 

  1. Nadalje imamo i elemente diskriminacije prema braniteljima obzirom da se je isti pravni problem zbog isti nepovoljnih gospodarskih prilika kod javnih i državnih poduzeća rješavao sa drugačijim datumima primjene. Tu je bitno spomenuti i rečenicu koju je Ministar izrekao na 54. sjednici Vlade „ističemo kako se odredbe Zakona u najvećoj mjeri odnose na hrvatske branitelje koji su, u vremenu nepovoljnih gospodarskih kretanja još jednom dali svoj doprinos kroz umanjenje svojih mirovina. Od 44.364 korisnika, čije su mirovine smanjene, 36.697 su hrvatski branitelji“. U konkretnom slučaju znači radi se o 82,7% samo jedne populacije umirovljenika – hrvatskih branitelja.

 

  1. Za kraj imamo odgovornost Države za štetu koju trpe branitelji. Po propisima RH je dužna naknaditi štetu koja nastane nezakonitim ili nepravilnim radom tijela državne uprave. A tu ih je bilo poprilično. Prvu i najveću je počinilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava koje je utvrdilo problem sa deficitom i pokrenulo izmjene Zakona sa ciljem da to izmjeni i neobjašnjivo stalo, shvaćajući da je očito bolje ostaviti taj uvjet nemogućim i podložnim manipuliranju, što se je u konačnici i ostvarilo. Ne manje bitna činjenica je da Ministarstvo pri tome nije poštivalo Odluku Ustavnog suda koja je glasila „smanjenje mirovina i mirovinskih primanja mora se razumjeti kao mjera privremenog karaktera, s točno utvrđenim pretpostavkama pod kojima ju je Vlada RH dužna ukinuti“. U tom paketu tijela državne uprave nalazi se i Ministarstvo financija ali i sam Ministra financija koje je nezakonitim radom, jednostranim tumačenjem uvjeta propisanih čl.6.a Zakona, nepoštivanjem Odluke Ustavnog suda i propuštanjem donošenja Prijedloga o prestanku smanjenja mirovina Vladi RH sukladno čl.6.a Zakona, nanijela štetu braniteljima.

U PRILOGU ovog maila dostavljam Vam dopis odvjetnika Zlatka Jurline iz Zadra koji je izrazio spremnost zastupati branitelje po cijeloj Hrvatskoj.

Na taj način smo na jednom mjestu i sa jednog mjesta koncentrirali sva saznanja kako prolaze naša ročišta i presude kako bi svako drugo ročište bilo što kvalitetnije i sveobuhvatnije. U tom dopisu detaljno vam je razrađeno kako će se voditi postupci, koji su Vaši troškovi u slučaju pozitivne ili negativne presude i u kojem trenutku se što plaća, što je potrebno od dokumentacije i kakvi su Vaši izgledi.

Punomoć ukoliko želite ući u spor možete dobiti zahtjevom na mail;

guido.hornik@gmail.com ,

zang.phbz@gmail.com ,

odvjetnik.jurlina@gmail.com

 DOPIS ODVJETNIKA ZLATKA JURLINE

Poštovani

Obraćam Vam se vezano za iniciranje postupka na kojega Hrvatski branitelji imaju pravo pokrenuti

protiv Republike Hrvatske. Predmet toga  postupka je neosnovana uskrata vaših mirovina  za 10 % i

to u razdoblju od 01.04.2016 do zaključno 01.09.2017. godine.

Naime poznato vam je da je Zakonom o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema

posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (NN 71/10, 130/11, 157/13) određeno je da se od

01.01.2014., a sukladno člancima 3. i 3.a istog Zakona, smanjuju mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje su ostvarene, odnosno određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i koje su povećane prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Sukladno pozitivnim propisima kao i odredbama navedenog zakona, smatramo da je pravo na uskratu mirovine u 10 % tnom iznosu prestalo s danom 01.04.2016. godine, dok je Republika Hrvatska tek u 09 mjesecu 2017 godine krenula sa punim isplatama mirovine, dakle uskraćujući vašu mirovinu u 10 % tnom iznosu za 16 mjeseci.

U odnosu na ovo pravo pojedini Branitelji su podnijeli tužbe po istom pravnom i činjeničnom osnovi,i za sada imamo jednu nepravomoćnu presudu u korist Branitelja.

Budući da  smatramo da ste  zakinuti za puni iznos mirovine od  01.04.2016. godine, ostaje nam kratko vrijeme da podnesemo zahtjeve do toga roka kako ne bih došli u zakašnjenje sa pojedinim mjesecima.

Prije tužbe protiv Republike Hrvatske, potrebno je pokrenuti postupak „mirenja „ pred nadležnim Državnim odvjetništvom, podnijeti tzv. Zahtjev za mirno rješenje spora. Taj zahtjev je procesna je  pretpostavka za podnosenje tužbe, a i  tim  zahtjevom dolazi do zastoja zastare za vrijeme dok nadležno državno odvjetništvo o istom ne odluči.

Naime ovdje se radi o pravnom pitanju o kojem će svaki pojedini sudac odlučiti diskrecijskom ocjenom, budući  suci imaju samostalnost u obavljanju svoje djelatnosti, ali nemaju samovolju, pa ukoliko se bude više branitelja uključilo i u ovu „pravnu“ borbu za svoja prava tim će biti i jači pritisak na svakoga suca prilikom donošenja sudske odluke.   Kako se radi  o pravnom pitanju o kojemu će svaki sudac zauzeti svoj  svoj stav, može biti različitih odluka i pozitivnih i negativnih.

Vaš angažman za pokretanje ovih postupaka je minimalan.

Budući, kao što sam rekao, radi se o pravnom pitanju, sudac  će zauzeti stav o tome, pa tako u sudskom postupku neće biti ni potrebe za Vašim stranačkim saslušanjem.  Ročišta ćemo pokušati svesti na što manji broj kako bi time ubrzali postupak.

Vaša financijska obveza vezana za postupak mirenja kao i za postupak tužbe protiv Republike Hrvatske je podmirenje iznosa od 1.000,00 kn predujma koji će se koristiti za materijalne troškove, kao i troškove putovanja na ročišta. Taj iznos je ukupan iznos koji morate predujmiti da bi se postupak pokrenuo i doveo do pravomoćnosti

Budući da ste Hrvatski branitelji ne morate plaćati pristojbe za pokretanje tužbe i pristojbe na presudu ili eventualno žalbu, oslobođeni ste toga, samo će te morati dostaviti potvrdu o statusu Hrvatskog branitelja.

Iznos za kojega ćemo tužiti, a to je iznos  neosnovane uskrate mirovine, biti će razvidan ili iz rješenja HZMiO ili iz obavijesti o mirovinskim primanjima koju izdaje Vaša  Banka ili HZMiO.

Ukoliko Republika Hrvatska u sudskom postupku taj iznos ospori biti će potrebno uplatiti iznos za financijsko vještačenje (oko 1.500,00 kn) kojeg će te morati predujmiti a u slučaju uspjeha u sporu taj iznos Vam se vraća .

Da ne širimo dalje  priču, a budući je potrebno HITNO  postupanje svatko od Vas Hrvatskih branitelja ukoliko želi putem suda ostvariti svoja prava za koje smatramo da su neosnovano uskraćena po gore navedenom Zakonu, bi trebao:

– Potpisati 3x punomoć koja se šalje u prilogu (punomoć potpisati na crti dolje desno, ostalo ćemo mi popuniti) tri primjerka punomoći potrebno je za: postupak mirenje, za podnošenje Tužbe i za postupak prisilne naplate u slučaju pozitivnih presuda.

–          Dostaviti Rješenje HZMiO kojim Vam je priznato pravo  na mirovinu;

–          Obavijest o mirovinskim primanjima za prosinac 2013 godine i za siječanj 2014 godine (izdaje vaša banka ili HZMiO, bitno je da se vidi i bruto i neto iznos mirovine;

–          Presliku osobne iskaznice;

–          Uplatiti iznos od 1.000,00 kuna predujma za troškove postupka na žiro račun Odvjetnika Zlatka Jurline,  OIB: 30614751841, Obala kneza Branimira 16, Zadar, broj računa HR5924070001100332168 otvoren kod OTP banke d.d. Split, te potvrdu o uplati poslati zajedno sa potpisanim punomoćima i ostalom dokumentacijom. Zbog kratkoće vremena ovaj iznos Vas molim uplatiti najkasnije do 15.03.2019. godine kako bih stigao pripremiti i poslati Vaš zahtjev na vrijeme;

–          Dostaviti potvrdu o statusu Hrvatskog branitelja;

Dakle bitno je sada na vrijeme reagirati i inicirati postupak, a kasnije ćemo se sve dogovarati. Isto tako Vi, osim uplate ovog iznosa od 1.000,00 kuna predujma, a koji će biti iskorišten zamaterijalne troškove priprema, i zahtjeva za mirno rješenje spora i  kasnije tužbe (kopiranja odlascina ročišta (radi se cijeloj Republici Hrvatskoj), prema meni kao Vašem odvjetniku nemate financijskih obveza. 

Zato će svatko od vas dobiti Ugovor o zastupanju kojim ugovorom o zastupanju ja preuzimam obvezu Vašeg zastupanja, a vi imate obvezu meni platiti postotak od 15 % iznosa kojeg dobijete u sporu samo u slučaju, naravno, pozitivne presude. U slučaju negativnog ishoda meni niste ništa dužni platiti.

Također u slučaju pozitivnog ishoda parnični trošak kojeg plaća Republika Hrvatska pripada meni,budući Vi taj  trošak niste niti imali, jer meni nećete plaćati ništa za vrijeme trajanja toga postupka(dakle nećete mi morati plaćati odlazak na ročišta, sastav podneska i ostale odvjetničke radnje/usluge).

U slučaju negativnog ishoda, kao što sam Vas već i upozorio ranije u mailu, Vi meni niste ništa dužni

platiti, dok će te drugoj stani (Republici Hrvatskoj) morati platiti  njen trošak, pa sada koliko i ukoliko ga ista bude popisivala.

U slučaju uspjeha u postupku, svatko od Vas može otprilike vidjeti s kojim iznosom će uspjeti u sporu na način da si za utuženo razdoblje 01.04.2016-01.09.2017, uvećate iznos bruto mirovine za 10 %. Na vama je odluka hoćete li taj iznos pokušati naplatiti od Republike Hrvatske. Kao što sam rekao ranije u mailu, budući se radi o pravnom pitanju, a postupci će imati i političku konotaciju, što se više

Branitelja uključi u postupak smatram da je time izglednije da će sudac u svojoj diskrecijskoj ocjeni i to imati na umu.

Hitno postupanje je potrebno radi toga da se mjeseci  neopravdane uskrate mirovina „ne gube“ jer

od 01.04.2019. godine „ulazimo“ u zastaru.

Za sva pitanja stojim na raspolaganju.

Zlatko Jurlina, odvjetnik

Zadar zakonske, Obala kneza Branimira 16.

Telefon 023/211-226, 099/3337913; 098/504-450.“

Odvjetnik Z. Jurlina


Odgovornost i sve zakonske obveze na sebe preuzima dvojac Guido Hornik i odvjetnik Zlatko Jurlina, a Braniteljski portal se ograđuje ukoliko dođe do bilo kakvih spornih ili ne daj Bože nezakonitih postupanja i situacija.

Zamoljeni da ovo objavimo-objavili smo uz to da se odričemo svake nezakonite radnje, kojih – nadamo se i želimo vjerovati neće biti na obostrano zadovoljstvo odvjetnika Zlatka Jurline, Guida Hornika i svih hrvatskih branitelja u postupanju.


Vezane vijesti;

http://crnemambe.hr/crne-mambe/stalne-rubrike/press/istraga/7249-guido-hornik-nacelno-pravne-osnove-za-pokretanje-tuzbi-zbog-uskrate-braniteljskih-mirovina-crne-mambe-press