ISUSOVAC SAMIR KHALILI: “Europa je glupa ako ne vidi da je se kroz toleranciju islamizira”

Egipćanin, isusovac, profesor povijesti arapske kulture i islamologije u Bejrutu i Rimu, otac Samir Khalil jedan je od vodećih stručnjaka za odnose između kršćanstva i islama. On predlaže rješenja za postizanje razumijevanja između muslimana i Europljana, ali smatra da islam teži političkoj moći.

Za španjolski medij religionenlibertad odgovorio je na pitanje: Mislite li da muslimani mogu promijeniti način na koji žive svoju muslimansku vjeru?

“Da, ako se Europa konsolidira u obrani svog identiteta, univerzalne povelje ljudskih prava. Ta povelja je univerzalna, a ne kao ona koju su neke muslimanske zemlje napravile prije nekoliko godina, muslimanska povelja o ljudskim pravima. S tim identitetom Europa može biti otvorena.

A muslimani moraju prihvatiti živjeti u Europi s europskim uvjetima, a ne dolaziti promicati muslimanski projekt u Europi koristeći se tolerantnom europskom shemom, koja je raširena među muslimanima. Europa je glupa ako to ne vidi, ako ne shvati da tolerancijom može islamizirati Europu.”

Kahilli dalje navodi kako se odvija islamizacija Europe:

“Kada stječu društvenu snagu, muslimani zahtijevaju da ih zakoni prepoznaju kao posebnu manjinu, a kada od manjine od pet ili deset posto već imaju tridesetak posto, kao u slučaju Malezije ili Mindanaoa na Filipinima, zahtijevaju islamizaciju društva. I kada islam stekne područja moći i utjecaja, nikada se ne vraća na staro. Jedina mogućnost koju ja vidim za modernizaciju islama je da kada sljedeće generacije imigranata u Europi vide da mogu ne mogu modificirati društvene i političke okvire društva u koje dolaze.

Kahili dalje dodaje da je problem što je Islamska religija je veličanstveno osmišljena kao društvena i politička kontrola a kršćane koji su manjina u muslimanskim zemljama trenutačno vide kao moguće saveznike ili špijune Zapada, te nam predbacuju iste optužbe kao i zapadnom imperijalizmu.

Ipak dodaje: “U društvenim pitanjima postoji duboko razumijevanje između muslimana i kršćana, jer postoji vizija čovjeka koja se u mnogim elementima podudara.”

Osvrnuo se dalje na problem Europe rekavši: “Čudi me da zapadnjaci negiraju svoj katolički identitet. Europa se danas ne bavi samokritikom već se bavi samouništenjem jer ne želi prihvatiti svoju povijest. Pretpostavljati vlastitu povijest znači razlikovati dobro od lošeg, ali biti ponosan što je to naša vlastita priča, a ne da je samo tako odbacite.”

Preneseno s vjera.hr