JEDINA UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA-Udruga HVIDR-a Zadar uputila je javnu podršku traženjima zaposlenih u zdravstvu.

Udruga Hvidra Zadar na čelu sa predsjednikom Ivicom Arbanasom prvim zapovjednikom obrane Grada Vukovara stala uz zaposlene u zdravstvu...

Udruga Hvidra Zadar na čelu sa predsjednikom Ivicom Arbanasom prvim zapovjednikom obrane Grada Vukovara stala uz zaposlene u zdravstvu…

U pismu iz HVIDR-a Zadar navode: Ne možemo zaboraviti koliku sigurnost nam je na terenu davalo prisustvo liječnika, te medicinskih sestara i tehničara na prvoj crti bojišnice te kolikima od nas je upravo njihova brza intervencija spasila živote.

Isto tako, ne zaboravljamo ni požrtvovnost kojom su nas liječili po bolnicama, a kojom nas liječe i danas. Smatramo da je ispunjenje njihovih zahtjeva preduvjet zaustavljanju sve češćih odlazaka liječnika, te medicinskih sestara i tehničara u inozemstvo i nadamo se da će se iznaći način kako bi se naši stručnjaci zadržali u Domovini jer nastavi li se ovaj trend, uskoro nas nikoga više neće imati tko liječiti!

G.S.