JELA KUJUNDŽIĆ SE MOLILA BOGU DA DADE KIŠU, KOMUNISTIČKI SUDAC ANTE PERIĆ JE 1952 KAZNIO ZATVORSKOM KAZNOM 25 DANA

I ZATO SU NAM SUDILI...

O kakvim se slobodama i ljudskim pravima radilo u totalitarnoj režimskoj Titovoj Jugoslaviji najbolje prikazuje apsurdna presuda Jeli Kujundžić iz sela Grubina 1952. god., tada kotar Imotski. Osuđena je zbog toga što je molila Boga za kišu…

Dobro znamo kolika je tada bila neimaština, te gladne godine su najviše pogodile seoski puk, jer im je Titov režim otimao većinu poljoprivrednih proizvoda i životinja od koji su živjeli, često ne ostavljajući seoskom puku dovoljno ni da se prehrani. Režim je otimao i zemlju koju su vrijedne seoske obitelji desetljećima kupovale i stvarale generacijama. Jela Kujundžić je molila za kišu da usjevi ne propadnu, da ne umiru od gladi i zbog toga se kažnjavalo! Iz ovog primjera vidimo koliku je surovost prema običnom čovjeku pokazivao ovaj komunistički režim.

NARODNI ODBOR KOTARA IMOTSKI

SUDAC ZA PREKRŠAJE

BROJ: 1083 1952. godine.

Imotski, dne 12. VI. 1952 godine

Sudac za prekršaje kao nadležan organ za vođenje administrativno kaznenog postupka, temeljem čl. 51. stav. 1. Osnovnog zakona o prekršajima, a nakon provedenog postupka protiv:

    Kujundžić Jele Matine, iz Grubina, rođena 1920. pismena, domaćica, neudata, kućna zajednica broji tri člana, slabog imovinskog stanja, od stoke ima 1 kravu, ne kažnjavana

donio je sljedeće:

RJEŠENJE

Kujundžić Jela Matina, iz Grubina, kriva je, što je od 1-10, svibnja ove godine u kući Kujundžić Ive, vršila vjerski obred moleći se pred narodom da im bog dade kišu, te da bog obrati grešnike čime je počinila prekršaj čl. 2. toč. 5. zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, pak se temeljem čl. 3. toč. 1. istog pravnog popisa

KAŽNJAVA

kaznom zatvora u trajanju od 25 (dvadeset pet dana).

Protiv ovog rješenja ima mjesta žalbi u roku od 8. dana na Vjeće za prekršaje  pri MUP-a NRH-e u Zagrebu, putem ovog suca sa Din.90._taksenih maraka.

Razlozi

Izjavu protiv okrivljene podnijelo je oponomoćstvo državne bezbjednosti za kotara Imotski. U prijavi se navodi da je okrivljena vršila obmanu naroda vršeći molitve da im bog dade kišu i obrati grešnike.

Okrivljena na svom saslušanju na 31. V.1952. god. priznaje navode u prijavi i brani se. Da je ona, skupa sa Kujundžić Ivom, napravila umjetni oltar te da je tu molila da je preporučivala na gore navedeni način, a da je takav način molenja uobičajan u njihovom selu još od ranije.

Sudac nije uvažio navode okrivljene već je dao punu vjerodostojnost prijavi. Okrivljena je morala znati da se nikakvo obmanjivanje naroda sa bilo kojim načinom ne smije vršiti jer da je to zakonom zabranjeno. Međutim to ona nije poštivala već je samovoljno vršila i čak pomagala drugom. Također se ne može uzeti u obzir njezina obrana da ona nije znala da se to ne smije činiti jer kad bi ju je opomenuo Mjesnog NO, a na to ona je i dalje to vršila. Radi toga sudac je imenovanu našao krivom i za gornji prekršaj kaznio kako bi ova kazna na istu odgojno djelovala, a također i na ostale.

Kako olakšavajuću okolnost prilikom izricanja kazne, uzeto je njezino dosadašnje nekažnjavanje, a kao otežavajuća njezina samovolja na gornji prekršaj.

SMRT FAŠIZMU  –  SLOBODA NARODU

O tom obavjest:

  1. Kujundžić Jeli Matinoj iz Grubina znanja radi,
  2. Kotarsko javno tužilaštvo – Imotski,
  3. PUP – kotara Imotski, radi izvršenja po pravomoćnosti.
  4. Stav.

SUDAC ZA PREKRŠAJE:

(Ante PERIĆ)

T.H.