Lili Benčik: I to smo dočkali lipi moji Istrijani! Naš šjor Nino nan je napisa libar -Parfait

Više vridi čisti obraz i poštenje, nego sve politike šporke...

Jušto Parfait! Šjor Ninu Jakovčiću gre sve Parfait!

Ma svaki je libar,  bi rekli doprinos kulturi jenega kraja, a naš šjor Nino, naš nesuđeni prešidente od Republike Istrie je obogatija istarsku kulturu za jedan libar, ki nima vero istrijansko ime, ma ima francusko. Forši kada Francuzi čuju da je izaša novi libar Parfait budu letili u Istru i puštili koji šoldo  na ime tega libra, pa će i Istrijani imati koristi od libra.

Vero bi i ja napisala  jedan  libar, ma niman šoldi! Ki more financirati libar od jenega malega penšijuna od nigdašnjeg delavca Uljanika? Ma šjor Nino se natuka šoldi u pet lit ča je bija u Europskemu parlamentu. Ni to samo plaća od 8 700 eura, nego i pravo na dnevnice od 320 eurića. Ben kada se oduzmu porezi i doprinosi u EU i RH zostalo mu je  4 500 miljari  euri na misec i u pet lit su to lipi šoldi, a ča mu fali?

Lipa plaćica je to anke  u kunami 33 miljara kun, na misec, i  kada ja gledan moju brižnu mirovinu deset puti manju,  valje mi dojde milo kako se brižan naš šjor Nino namučija za tu plaću. 596 puti se javija za besidu i 8 je puti njegova tema bila na dnevnemu redu. Ma bravo šjor Nino , aš ja za moju mirovinu ne moran vero niš delati, a vi ste se prekinija od dela.

A da je samo to, ma naš šjor Nino je bija šegav, pa je još koji eurić kapnuja na njegov konto. Lipo se on bi reći po hrvatski uhljebija  kako prešidente Nadzornega odbora korporacije Afrak,  Danka Končara, pa je u četiri lita njegov konto naresa za sto miljari euri i još nan je dovuka u Pulu tistega Končara kako spas za Uljanik, a Uljanik je krepa,  finija nan je u stečaju! Za utjehu  šjor Nino se lipo litrata z rožicami, da vidimo kako je contenat učinjenin delon! Bravo šjor Nino!!!

ivan jakovčić i ruže

Čuda tega ćemo naučiti iz tega libra Parfait;

Anke  kako se šjor  Nino zauzima za istarske ribare, kada je  glasa kontra amandmana Ruže Tomašić, kada su dopuštene mriže plivarice. Sam ministar  poljoprivrede Tomislav Tolušić (HDZ) priopćio je da mu je drago što su plivarice dopuštene i da mu je žao što tri zastupnika nisu shvatila koliko je to važno ribarima. I to su mu se istarski ribari zahvalni ča se”zauzeo” za njihove interese.

Naš je šjor Nino jako škrban čovik. Finta grote ke su bila na Portarati je škapula i poveza u svoje selo. Naš narod bi reka ” il mondo xe fato per i furbi” (svijet je napravljen za  za lukave),  a šjor Nino je pravi furbi političar!ivan jakovčić sveti jure

Eko ga u svon selu Sv. Jure!

Poručija nan je šjor Nino da to ni sve, još će on libri napisati da se i mi naučimo kako se u politiki  isplati delati, kako ni politika za svakega. Vero ni , aš je moj pokojni Nono vajka predika” ne dica moja u politiku, politika je šporka”  Vero je i vajka je bila i biti će!

Više vridi čisti obraz i poštenje, nego sve politike šporke.

Šoldi dojdu i pojdu ma obraz nan ostaje!

Autor /Lili Benčik

** Mišljenja iznesena u kolumnama i komentarima osobna su mišljenja njihovih autora i ne odražavaju nužno stajališta uredništva Braniteljskog portala**