Mate Uzinić: Crkva ne zna komunicirati s medijima, ljudi su umorni od propovjedničkog stila koji nije životan

Vrata Crkve treba držati otvorena svima...

Foto: Riječka nadbiskupija

U razgovoru za PoslovniFM riječki nadbiskup koadjutor dotaknuo se cijelog niza aktualnih pitanja.

„Crkva nema sugovornika u medijima, ne znamo komunicirati s medijima. Naš je stil propovjednički, stil koji ide negdje iznad glava, a ne dodiruje biti. To više ne funkcionira. Ljudi su ponekad umorni od tih naših propovijedi koje nisu životne“, kazao je riječki nadbiskup koadjutor Mate Uzinić u jučerašnjem razgovoru za Poslovni FM.

Nadbiskup Uzinić ustvrdio je i kako se Crkva danas previše bavi temama „koje nisu primarno naše“ čime dozvoljava da joj iz vidokruga ispadne „socijalna tematika, pitanja društvenog morala i društvene pravednosti“, na koja je pozvana osvrnuti se.

Vrata Crkve treba držati otvorena svima

U razgovoru koji se dotaknuo cijelog niza aktualnih pitanja, Uzinić je komentirao i nedavno pitanje krštenja djeteta lezbijskog para:

„Naravno, ne možemo svakoga krstiti kako bismo bili kršćani iz nekih tradicionalnih razloga jer i mi smo kršteni. Ali s druge strane, ne možemo ga samom činjenicom da netko ne živi u skladu s moralnim katoličkim naukom i da ne živi svoju vjeru, automatski isključiti bez dijaloga i procjene je li ispravna nakana i želi li osoba da njezino dijete bude kršteno i prihvaća li obavezu koja proizlazi iz sakramenta krštenja“, kazao je riječki nadbiskup koadjutor dodavši kako „treba držati vrata crkve otvorena svima, jer kršćanstvo je ponuda, a ne prisila“.

Istanbulska konvencija nije polučila željene rezultate

Govoreći o pitanju nasilja nad ženama, Uzinić je otkrio kako je svojedobno preporučio da se pitanje nasilja nad ženama uključi u predbračni tečaj za zaručnike, kazavši kako je nasilje nad ženama „društvena i crkvena sramota“.

U tom je kontekstu dodao i kako Istanbulska konvencija nije polučila željene rezultate „jer se stvari ne mogu riješiti samo promjenom zakona“.

„Ono što mi kršćani uvijek govorimo, a to možemo govoriti i o drugim zakonskim rješenjima, jest da je promjena moguća samo ako krenemo od čovjeka i njegovog obraćenja“, kazao je Uzinić.

Pitanje financiranja Crkve je otvoreno, ali potrebna su sredstva za rad
Što se tiče trenutnog oblika financiranja Crkve po modelu iz Vatikanskih ugovora nadbiskup je kazao kako ne zna je li to najbolje rješenje, ali priznaje da bi Riječka nadbiskupija teško mogla obavljati svoje poslanje bez tih sredstava.

„Pitanje je koliko bismo mogli uopće biti prisutni u brojnim segmentima svog djelovanja koji su jako važni, ne samo za Katoličku Crkvu u Rijeci a imaju društvenu ulogu kao na pr. Dom za žene žrtve nasilja, Caritasov dom, hospicij za dementne i sl. Tu je i katolička škola prepoznatljiva u toj sredini“, rekao je Uzinić dodavši kako je transparentnost pri upravljanju sredstvima važna jer pomaže da se ona koriste „u skladu sa zakonom i svrhom“.

Rješenje demografskog pitanje nije u znanstvenim analizama nego u obraćenju
Progovarajući o aktualnom pitanju demografskih trendova, riječki nadbiskup koadjutor kazao je kako je upravo demografija bila tema ovogodišnjeg Katoličkog socijalnog tjedna te da Crkva osjeća odgovornost baviti se ovim pitanjem.

„Iako to prvotno nije naše crkveno poslanje, ali baš ta društvena svijest, odgovornost za naše društvo, sili nas da progovorimo i o tome. No, rješenje nije u znanstvenim analizama, već je rješenje u našem obraćenju – našoj svijesti da je život darovan i da ga trebamo darivati. Tad je naš život ispunjen i ovdje na zemlji, i tad smo mi oni koji su usmjereni prema vječnosti“, zaključio je Uzinić.