Ministar Marić kaže da je rasprava o porezu na nekretnine “opravdana i očekivana”

Još je rekao da će se najkasnije krajem kolovoza ili početkom rujna organizirati sastanak udrugom gradova i općina kako bi se vidjela implementacija tog poreza...

ministar financija marić

Ministar financija Zdravko Marić u subotu je rekao kako je “opravdano i očekivano” da se proteklih dana ponovno aktualizirana tema poreza na nekretnine.

Ponovio je da je krajem prošle godine, u okviru porezne reforme, kroz dva saborska čitanja, prošao zakon o lokalnim porezima koji predviđa ukidanje komunalne naknade, ukidanje spomeničke rente i ukidanje poreza na kuće za odmor, odnosno objedinjavanje ta tri nameta u jedan u okviru poreza na nekretnine.

Rekao je da će se taj porez vrlo slično računati kao i sada, s tim da će se dodati dva nova kriterija.

“Moram odmah demantirati određene spekulacije koje su se pojavile proteklih dana. Još uvijek ne govorimo o vrijednosnom porezu na nekretnine. Idemo na porez za nekretnine od 1. siječnja 2018.  On će uvesti dva dodatna kriterija vezano za dob, odnosno godinu izgradnje nekretnine i vezano uz stanje same nekretnine. Gradovima i općinama dat ćemo godinu dana prilagodbe da u suradnji sa Poreznom upravom i državnom geodetskom upravom, te svim resorima ažuriraju svoje evidencije i do kraja godine ispune sve preduvjete da taj porez može stupiti na snagu”, kada je ministar Marić.

Upitan što ako građani sakupe dovoljno potpisa protiv Porez na nekretnine, ministar financija je odgovorio da ne bi ulazio u taj dio jer “postoje zakonske i ustavne kategorije koje nešto definiraju u tim slučajevima”. Smatra da je peticija pokrenuta zato jer je bilo određenih nerazumijevanja posebno iz perspektive zamjene komunalnog doprinosa s građevinskom rentom.

“Ovaj porez na nekretnine nije novi namet. To je nešto što zapravo objedinjava tri dosadašnja nameta. Iz perspektive gradova i općina to će značiti jednostavniji način ubiranja, a u isto vrijeme to će ostati njihov prihod. To će osnažiti njihove proračune i fiskalne kapacitete. Sa redefiniranjem i pojačavanjem funkcionalne decentralizacije to će ojačati našu lokalnu samoupravu”, ustvrdio je Marić.

Još je rekao da će se najkasnije krajem kolovoza ili početkom rujna organizirati sastanak udrugom gradova i općina kako bi se vidjela implementacija tog poreza. Dodao je i da četrdesetak općina,  mahom manjih, nisu uspjele pokrenuti proceduru te je najavio javni panel za medije i zainteresiranu javnost.H

T.H.