Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo javni poziv za financiranje obilježavanja obljetnica vezanih za Domovinski rat

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je otvoreni javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih datuma vezanih za Domovinski rat u 2024. godini

Svrha i cilj poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz aktivnosti udruga na obilježavanju obljetnica vezanih za Domovinski rat.

Rok za prijavu je do 17. studenoga ove godine, odnosno do isteka sredstava osiguranih u 2024. godini. Prijave mogu podnijeti udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom  opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja pozivom, a što je vidljivo iz njihova statuta kao i udruge koje su uskladite statut sa Zakonom o udrugama ili se podnijele zahtjev za usklađivanjem.

Jedna udruga na poziv može podnijeti najviše tri prijave, a ukoliko podnosi više od jedne prijave, svaku prijavu mora dostaviti zasebno, odnosno na zasebnim obrascima za prijavu, navodi se u pozivu Ministarstva hrvatskih branitelja.

Iznosi koji se udruzi može odobriti za predloženu aktivnost  je od najmanje 100 eura do najviše 5 tisuća eura. Cjelokupna pozivna dokumentacija dostavlja se e-poštom na e-adresu: udruge.obljetnice@braniteljski.hr ili poštom na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji 100 000 Zagreb, Trg Nevenke Topalušić1.

Sve informacije i potrebni dokumenti za prijavu na javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih datuma vezanih za Domovinski rat u 2024. godini, nalazi se na službenoj web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.