Ministarstvo hrvatskih branitelja odbacilo insinuacije o pogodovanju u javnoj nabavi automobila

Podsjećaju kako je Ministarstvo hrvatskih branitelja s postupkom javne nabave započelo još 21. kolovoza 2017. godine, kroz savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, nakon čega je 30. kolovoza 2017. godine izrađeno i na mrežnim stranicama Ministarstva objavljeno Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju...

foto HINA

Ministarstvo hrvatskih branitelja priopćilo je u četvrtak kako otklanja svaku insinuaciju da se radi o pogodovanju u javnoj nabavi i isporuci osobnih vozila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata sa stopostotnim oštećenjem organizma I. skupine, ističući kako je Ministarstvu u interesu, budući da se radi o ortopedskom pomagalu, da ta skupina hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata dobije automobile koji će biti proizvedeni i isporučeni u skladu s javnom nabavom.

Podsjećaju kako je Ministarstvo hrvatskih branitelja s postupkom javne nabave započelo još 21. kolovoza 2017. godine, kroz savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, nakon čega je 30. kolovoza 2017. godine izrađeno i na mrežnim stranicama Ministarstva objavljeno Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju.

Postupak javne nabave objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 4. rujna 2017. godine, a obavijest o navedenom postupku i nadmetanju je objavljena u Službenom listu Europske Unije. Na taj su način o pokretanju postupka nabave obaviješteni svi ponuđači u Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Rok za dostavu ponuda je bio 2. listopada 2017., nakon čega se započelo s izradom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koja je završila 10. listopada 2017. godine.

“Na žalost, ni jedna od zaprimljenih ponuda nije zadovoljila uvjete iz natječaja, zbog čega je Ministarstvo moralo donijeti Odluku o poništenju postupka, koja je objavljena 11. listopada 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, navedena Odluka je objavom postala izvršna”, navodi se u priopćenju.

Na temelju istovjetne tehničke specifikacije, Ministarstvo je sukladno članku 234. Zakona o javnoj nabavi i na temelju konzultacija s Upravom za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrata pokrenulo novi postupak 11. listopada 2017. godine za isti predmet nabave u skraćenom roku, kako bi se ispunila zakonska obveza nabave vozila za hrvatske ratne vojne invalide Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine, u 2017. godini.

Dokumentacijom o nabavi propisano je da je rok isporuke ispunjen ukoliko se 220 vozila u roku od 22 dana od dana potpisivanja ugovora nalaze na skladištu proizvođača i dostupna su predstavnicima Ministarstva za pregled.

“Iz navedenog je vidljivo da je Ministarstvo hrvatskih branitelja uvažilo činjenicu da dobavljači nemaju automobile na ‘lageru’, što se polemizira u javnosti, te kako se svaki proizvođač automobila u EU može javiti na natječaj”, ističe se u priopćenju.

Zastupnici SDP-a Predrag Matić i Franko Vidović rekli  su u četvrtak u Saboru da je moguća  “koruptivna narav” natječaja Ministarstva branitelja Republike Hrvatske za nabavu 220 automobila za hrvatske ratne vojne invalide. U natječaju je, kako navode, propisan rok isporuke od 22 dana te su izrazili sumnju u “koruptivnu narav ovog natječaja s obzirom na rok i broj automobila”.

“U 2012. je nabavljeno 189 vozila, a 2016.g. 105 vozila, pa je pitanje za koga se sada nabavlja 220 automobila kada znamo da ima 370 hrvatskih ratnih vojnih invalida sa 100-postotnim oštećenjem koji imaju pravo na automobil svakih sedam godina”, rekao je SDP-ov zastupnik Franko Vidović.

I.V.

Comments are closed.