MINISTARSTVO: “Želimo ispraviti višegodišnje NEPRAVDE, pola branitelja je starije od 60, o mnogima nema tko brinuti”

“Obzirom da su i hrvatski branitelji koji su tijekom Domovinskog rata bili maloljetni danas već pedesetogodišnjaci, jasno je da su se zbog protoka vremena potrebe ove populacije izmijenile. Upravo zato, radi se na novim izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji”, poručuju iz Ministarstva hrvatskih branitelja te naglašavaju kako će im u narednom razdoblju prioritet biti osnivanjem ustanova za trajni smještaj.

“Intenzivno radimo na usklađivanju aktualnih potreba braniteljsko-stradalničke populacije sa realnim mogućnostima državnog proračuna. Među najvećim izazovima s kojima se resorno ministarstvo susreće u radu su starenje braniteljske populacije, porast njihovih zdravstvenih problema i smrtnosti te samačka domaćinstva u kojima hrvatski branitelji žive bez članova obitelji i o kojima nema tko brinuti”, doznaje Dnevno.hr iz MHB-a.

Iz ovog resora dodaju kako su do sada pokrenuli mnoge projekte kao što je pilot-projekt Dom hrvatskih veterana u Lipiku te uspostava veteranskih centara, koji su otvoreni u Šibeniku i Sinju te se uskoro otvaraju u Petrinji i Daruvaru, u kojima su aktivnosti usmjerene očuvanju i poboljšanju zdravstvenog stanja te kvalitete življenja korisnika, a koje se realiziraju kroz dnevne ili najduže 3-tjedne programe.

“Budući da je više od 50 posto hrvatskih branitelja starije od 60 godina, očekuje se kontinuirani porast onih kojima će biti potrebna institucionalna pomoć u obliku smještaja trajnije naravi, bilo zbog socio-ekonomskog stanja ili potrebe pomoći oko obavljanja svakodnevnih aktivnosti, te je nužno predvidjeti pravnu osnovu za osnivanje ustanove za trajni smještaj braniteljsko-stradalničke populaciju iz Domovinskog rata.

Nakon detaljne analize procijenit će se troškovi investicije i financijski učinci, a u skladu s dobivenim rezultatima odredit će se opseg prava na smještaj, korisnici i lokacije za tu namjenu, vodeći pritom računa da se koriste i prenamjene već postojeći objekti u vlasništvu države.”

Uzimajući u obzir ekonomsko stanje u državi, kažu kako je nužno prilagoditi iznos osnovnih prava koja se ostvaruju po osnovi oštećenja organizma iz Domovinskog rata i gubitka člana obitelji:

“Proračunska osnovica za svaku godinu određuje se Zakonom o izvršavanju državnog proračuna, a od uvođenja pa sve do danas nije se mijenjala i iznosi 3.326,00 kuna odnosno 441,44 eura. S druge strane, iznos prosječne neto plaće i troškovi života su neprestano rasli, a za više od 40 posto hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata osobna invalidnina mjesečno iznosi 15,23 eura. Nakon što su razmotrene sve mogućnosti, prijedlog je da se prema novom modelu osnovica za određivanje prava iz Zakona određuje na temelju Odluke Vlade, kako se u budućnosti ne bi ponovno iz istog razloga mijenjao Zakon, nego bi Vlada mogla odlučiti o tome, ako za to postoji ekonomska opravdanost i financijske mogućnosti države. Sličan model postoji i u nekim drugim propisima, npr. Zakonu o socijalnoj skrbi.”

Puni iznos najniže mirovine uz rad na pola vremena
Ovim se izmjenama, doznajemo, planira i usklađivanje odredbi iz mirovinskog osiguranja kao što je primanje najniže mirovine i za vrijeme zaposlenja do polovice radnog vremena te rad uz obiteljsku mirovinu.

“Riječ je o usklađivanju s općim propisima, kojim se omogućuje da hrvatski branitelji mogu primati puni iznos najniže mirovine određene Zakonom o hrvatskim braniteljima, ako im je isti povoljniji od njihove starosne mirovine, i biti zaposleni do polovice radnog vremena, čime se želi potaknuti njihova radna aktivnost.


“Ispravljamo višegodišnje nepravde”

Iz Ministarstva podsjećaju da su mirovine hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji ostvarene prema posebnim propisima smanjene u dva navrata, 2010. i 2014. godine.

“Vlada je 2017. donijela Odluku kojom je prestalo drugo smanjenje mirovina jer su se ispunili zakonom propisani uvjeti, a u tijeku je priprema prestanka prvog smanjenja mirovina, i to pet posto od 1. srpnja 2023., a od 1. siječnja 2024. smanjenje potpuno prestaje. Tim odlukama Vlade, kao i ovim izmjenama i dopunama Zakona, ispravljaju se određene višegodišnje nepravde prema braniteljsko-stradalničkoj populaciji i prilagođavaju zakonske odredbe aktualnoj situaciji.”