Mještani Bola ne daju oteti jednu od najljepših plaža na svijetu!

Stanovnici Bola na Braču su na nogama zbog, kako kažu, “otimanja diteta materi”. Naime, u prijedlogu novog Zakona o pomorskom dobru preko noći je osvanula ideja prema kojoj upravljanje plažom Zlatni rat od Općine preuzima županijska ustanova.

Jedna od naših plaža kojoj se divi dobar dio svijeta mamac je za biznis. “Zlatni rat je apsolutno uvijek bio zlatna koka”, navodi Dinko Karninčić, voditelj plaže Zlatni rat.

Kafići, restorani, pedaline, trampolin – tu ima za svakog ponešto. I plaćaju koncesiju.

“Mi imamo dvadesetak subjekata na plaži – gliseri, banane. Slije se dovoljno novaca da možemo normalno funkcionirati”, dodaje za Dnevnik Nove TV.

Novac je dobrodošao općinskom proračunu. No, sada je u zadnji čas pred glasanje novog Zakona o pomorskom dobru ubačena stavka o prebacivanju upravljanja plažom s Općine na županijsku ustanovu.

“Ponovno nam se događa situacija da se pokušava oteti dite materi, odnosno nadležnost nad upravljanjem prenijeti na neke koji tu ne žive”, smatra Ante Trutanić, direktor Turističke zajednice Bol.

Plažom bi upravljala županijska ustanova
Ako zakon prođe u Saboru, plažom bi upravljala i sve prihode uzimala – županijska Javna ustanova More i Krš.

“Zlatni rat je zaštićeni krajobraz. Najznačajniji prihodi od koncesija je velik postotak. Riječ je o milijunima kuna koje su se uprihodile”, kazala je načelnica Općine Bol Katarina Marčić.

Iz županijske ustanove More i Krš poručuju – želimo veće sudjelovanje onih koji brinu o zaštiti prirode.

Stav o prihodima od dozvola i koncesija im je takav da bi ih: “Trebalo barem dijelom uložiti u aktivnosti upravljanja Zlatnim ratom koje podrazumijevaju očuvanje njegovih prirodnih vrijednosti što se u prvom redu odnosi na žalo Zlatnog rata. Malo znamo o ponašanju sedimenta i eroziji koja se odvija na prostoru ovog zaštićenog područja stoga je potrebno provesti detaljna istraživanja te sanitarno održavanje vegetacije koja pospješuje očuvanje sedimenta. Nadalje, potrebno je provesti radnje usmjerene na očuvanje posidonije koja također uvelike spriječava eroziju plaže”.

Potrebno je, kažu, izraditi zonaciju prostora i standardizirati sve objekte. Općina, pak, ne odustaje.

“Pozdravljam zaštitu prirode, ali potpuno prebacivanje prihoda na županijsku ustanovu ne žele”, navodi.

Tko je i zbog čega stavio tu odredbu u novi Zakon – ne zna se. Ali se zna da je Bol bio više puta u fokusu javnosti zbog koncesija.

Nekadašnjem županu Ževrnji presudila je upravo bitka s koncesijama. Nedavno su poduzetnici kampirali pred Općinom kako bi predali zahtjev za koncesiju. Sada je pitanje hoće li upravljanje ostati Boljanima ili ne.