Molitva pape Franje na završetku križnoga puta na Koloseju…Gospodine Isuse, pomozi nam da vidimo u Tvome Križu sve križeve svijeta…

„Gospodine Isuse, pomozi nam da vidimo u Tvome Križu sve križeve svijeta: križ ljudi gladnih kruha i ljubavi; križ usamljenih osoba koje su napustila čak i njihova vlastita djeca i rodbina; križ osoba željnih pravde i mira...

FOTO: VATICAN MEDIA

Gospodine Isuse, pomozi nam da vidimo u Tvome Križu sve križeve svijeta, molio je Papa na kraju križnoga puta na rimskom Koloseju na Veliki petak 19. travnja…

U molitvi Papa je naveo križeve svijeta: križ koji nose djeca, stariji, migranti, križ čovječanstva koje tumara u tami nesigurnosti i u tami kulture prolaznog, križ obitelji razbijenih izdajom, zavođenjem zloga ili ubilačkom lakomislenošću i sebičnošću, križ Crkve koja se muči donijeti Kristovu ljubav čak i među same krštenike i koja se neprestano osjeća napadanom iznutra i izvana kao i križ našeg zajedničkog doma. Papinu molitvu prenosimo u cijelosti.

„Gospodine Isuse, pomozi nam da vidimo u Tvome Križu sve križeve svijeta: križ ljudi gladnih kruha i ljubavi; križ usamljenih osoba koje su napustila čak i njihova vlastita djeca i rodbina; križ osoba željnih pravde i mira; križ osoba koji nemaju utjehu vjere; križ starijih osoba koje se vuku pod teretom godina i samoće; križ migranata koji nalaze zatvorena vrata zbog straha i srca oklopljena političkim računicama; križ malenih, ranjenih u njihovoj nevinosti i čistoći; križ čovječanstva koje tumara u tami nesigurnosti i tami kulture prolaznog; križ obitelji razbijenih izdajom, zavođenjem zloga ili ubilačkom lakomislenošću i sebičnošću; križ posvećenih osoba koje se neumorno trude donositi Tvoje svjetlo u svijet, a osjećaju se odbačenima, ismijanima i poniženima; križ posvećenih osoba koje su, negdje usput, izgubile svoju prvu ljubav; križ tvoje djece koja, vjerujući u Tebe i pokušavajući živjeti po Tvojoj riječi, nalaze se marginaliziranima i odbačenima čak i od članova svojih obitelji i svojih vršnjaka; križ naših slabosti, naših licemjerja, naših izdaja, naših grijeha i naših brojnih prekršenih obećanja; križ Tvoje Crkve koja se, vjerna Tvojem Evanđelju, muči donijeti Tvoju ljubav čak i među same krštenike; križ Crkve, Tvoje zaručnice, koja se neprestance osjeća napadanom iznutra i izvana; križ našeg zajedničkog doma koji ozbiljno vene i kopni pred našim očima, sebičnim i zaslijepljenim pohlepom i moći. Gospodine Isuse, oživi u nama nadu uskrsnuća i Tvoje konačne pobjede nad svakim zlom i svakom smrti. Amen!“

L.K.