MORH raspisao natječaj za 34 kandidata za časnike.Rok za podnošenje prijave na natječaj je14 dana…

Prije upućivanja na osposobljavanje, kandidati prolaze posebni odabirni postupak... 

Ministarstvo obrane  u petak je raspisalo natječaj za doktore medicine, dentalne medicine, veterinarske medicine, magistre psihologije i prava  te IT stručnjake, odnosno za 34 kandidata i kandidatkinje za časnike HV…

Natječaj je raspisan za do 15 doktora medicine, jednog doktora dentalne medicine, do dva doktora veterinarske medicine, do tri magistara psihologije, do tri magistra prava i do deset kandidata za popunu roda veze, IT stručnjaka: stručni prvostupnik, sveučilišni prvostupnik, stručni specijalist, magistar inženjer, sveučilišni magistar.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 14 dana.

Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, dokaz o državljanstvu RH i dokaz da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Prije upućivanja na osposobljavanje, kandidati prolaze posebni odabirni postupak. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel.: 01/ 37 84 636 i 01/ 37 84 814.H

M.M.