Na današnji dan 1991. godine odigrao se najveći napad agresorske JNA i pobunjenih Srba na položaje hrvatskih snaga na rijeci Bosut između Vinkovaca i Županje…

Ovo je bio prvi i posljednji veliki kombinirani napad jugofašističke agresorske JNA i pobunjenih srba na tom dijelu ratišta i ovu pobjedu hrvatske snage skupo su platile...

Fotografija - tenkisti 105. brigade HV u Komletincima

Na današnji dan 1991. godine odigrao se najveći napad agresorske JNA i pobunjenih Srba na položaje hrvatskih snaga na rijeci Bosut između Vinkovaca i Županja. Hrvatske snage na području Privlake, Otoka i Komletinaca činile su snage HOS-a, 83. samostalna bojna iz Zagreba, 2. bojna vinkovačke 109. brigade, jedna satnija iz 2. bojne županjske 131. brigade te bjelovarska 105. brigada HV-a koja na ovo područje dolazi 17. studenog 1991. nakon djelovanja u zapadnoj Slavoniji.

Srpski neprijatelj osokoljen nedavnim osvajanjem Vukovara, popunio je i rekuperirao svoje postrojbe i bio je spreman dalje napadno djelovati. Pa je tako na pravcu djelovanja prema Privlaci, Otoku i Komletincima djelovala 36. i 51. motorizirana brigada, 252. oklopna brigada, 16. mještoviti artiljerijski puk te Valjevska motorizirana brigada, a odnos snaga je bio otprilike 5:1 u korist neprijatelja. S artiljerijskom pripremom neprijatelj je započeo 30. studenog i nastavio sve do 04. prosinca pojačavajući njihov intenzitet i razarajući ova pitoma slavonska mjesta.

Toga dana, 04. prosinca 1991., artiljerijska priprema iz minobacača 120 mm, haubica 105 i 155 mm i tenkova započela je u 04:05 sati i trajala je sve do 13:10, kada je počeo pješački napad. Napad je išao u tri pravca: duž rijeke Bosut neprijatelj je zaustavljen, na središnjem dijelu napada iz Nijemaca prema Komletincima i neprijatelj je došao do prvih kuća u Komletnicima, a najveći uspjeh polučio je na desnom krilu hrvatskih snaga. Ipak uz pomoć tenkova 105. brigada uspjela je konsolidirati obranu na desnom krilu, a na središnjem dijelu čazmanska 2. bojna 105. brigade vrši protunapad i vraća izgubljene položaje na rubu Komletinaca. U 17:00 sati počinje novi artiljerijski napad neprijatelja kojim štite svoje izvlačenje i on traje do 18:00 sati.

Ovo je bio prvi i posljednji veliki kombinirani napad jugofašističke agresorske JNA i pobunjenih srba na tom dijelu ratišta i ovu pobjedu hrvatske snage skupo su platile. Iz 105. brigade HV-a poginuli su Igor Čorić, Ivan Dikšić, Josip Grahovac, Stevica Ivanović, Draško Pavić, Josip Sermek, Momčilo Vukašinović i Sebastijan Zupanić, a još trojica branitelja su ranjena. 

Fotografija – tenkisti 105. brigade HV u Komletincima

Autor teksta – Ivan Zvonimir Ivančić

M.M.

Comments are closed.