Na visokim učilištima u Hrvatskoj više je studentica – 56,7 posto

Podaci koje je prikupio i obradio Državni zavod za statistiku rezultat su godišnje obrade podataka o studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj u zimskom semestru akademske godine 2016./2017. ..

visokim učilištima u Hrvatskoj
FOTO/FAH

U zimskom semestru akademske godine 2016./2017. na visoka učilišta Republike Hrvatske u sve godine studija upisao se ukupno 160 361 student, među kojima je nešto više studentica, njih 56,7 posto. Od ukupnog broja studenata, najviše ih je bilo upisano na fakultete –  80,2 posto, dok ih se na veleučilišta upisalo 13,6 posto, na visoke škole 4,8 posto, a na umjetničke akademije 1,4 posto studenata, izvijestio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS).

Na redoviti studij bilo je upisano 72,5 posto studenata, a na izvanredni njih 27,5 posto.

Najviše je redovitih studenata bilo upisano na fakultete, i to 84,2 posto (6,8 posto na stručni, a 77,4 posto na sveučilišni studij), na veleučilišta (10,4 posto), visoke škole (3,5 posto) i umjetničke akademije (1,9 posto), stoji u priopćenju Državnog zavoda za statistiku iz kojeg napominju da su prikazani studenti upisani na visoka učilišta u Hrvatskoj prema predbolonjskom programu (sveučilišni dodiplomski studij) i prema Bolonjskom programu (kratki stručni studij, preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij, preddiplomski, diplomski te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij).

Od ukupnog broja studenata, njih 0,1 posto još studira prema predbolonjskom programu. Prema Bolonjskom programu studira 99,9 posto studenata  – na kratki stručni studij upisano je manje od 0,1 posto studenata, na preddiplomski stručni studij 25,4 posto studenata, na specijalistički diplomski stručni studij njih 4,5 posto. Na preddiplomski sveučilišni studij upisano je 36,4 posto studenata, na diplomski sveučilišni studij 17,4 posto studenata, dok je na integrirani preddiplomski i diplomski studij upisano 16,2 posto studenata.

Podaci koje je prikupio i obradio Državni zavod za statistiku rezultat su godišnje obrade podataka o studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj u zimskom semestru akademske godine 2016./2017. Prikupljaju se upitnikom, a ispunjavaju ih studenti u papirnatome ili elektroničkom obliku pri upisu na sve godine stručnoga ili sveučilišnog studija.

Podaci su dostupni i na internetskim stranicama DZS-a.Hina

G.S.