Utorak, 28. svibnja 2024.

Ne pitaj što Domovina može učiniti za tebe, nego što ti možeš učiniti za Domovinu

NAKON OBJAVE IZVJEŠĆA REVIZIJA: Ministar Medved oštro reagirao na ‘pokušaj manipulacije senzacionalističkim insinuacijama o muljažama i kaosu’

Prema navodima medija, ‘utvrđeno je da za dio dospjelih potraživanja u iznosu od 2,782.078 kuna tijekom 2016. Ministarstvo nije poduzimalo mjere za potpunu i pravodobnu naplatu potraživanja. Također je utvrđeno da tijekom 2016. Ministarstvo nije pokrenulo niti jednu mjeru naplate kredita, iako je rok od godine dana prošao, a u 2015. je utvrđeno da 116 korisnika nije opravdalo trošenje 2,810.658 eura. Revizijom je utvrđeno, piše Jutarnji list, da je zaključenih ugovora o djelu bilo više nego što je propisano odredbama Zakona. Naime, u 2016. Ministarstvo je za osnovne plaće s doprinosima osiguralo 23,968.700 kuna, a isplaćene naknade po ugovorima o djelu ostvarene su u iznosu od 7,443.405 kuna (31% više).

No, iz Ministarstva hrvatskih branitelja sve demantiraju.

Priopćenje Ministarstva hrvatskih branitelja prenosimo u cijelosti: 

Ministarstvo hrvatskih branitelja oštro odbacuje svaki pokušaj manipulacije javnosti senzacionalističkim insinuacijama o „muljažama“ i „kaosu“ vezanim uz postupak stambenog zbrinjavanja u mandatu ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. Radi potpunog, istinitog i objektivnog informiranja hrvatske javnosti dužni smo reagirati i izvijestiti o sljedećem: Od svog osnutka 1998. godine Ministarstvo hrvatskih branitelja dodjeljuje stanove i stambene kredite.

Dug po stambenim kreditima, u manjem ili većem obimu, seže od prvih dodjela stambenih kredita, a iznos od 4.413.581,79 eura akumuliran je tijekom svih tih godina. Na dug se obračunavaju redovne i zakonske zatezne kamate, stoga nije nastala šteta za državni proračun. Od osnutka, Ministarstvo hrvatskih branitelja uvijek je imalo bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju, što znači da predmetna postupanja nisu bila sporna, odnosno protuzakonita, iako je dug postojao i nisu poduzimane nikakve radnje oko njegovog smanjenja.

U slučaju da smatra kako postoje elementi kaznene odgovornosti, Državni ured za reviziju obvezan je proslijediti nalaz DORH-u na postupanje, a ne Ministarstvo hrvatskih branitelja kako se navodi u medijski napisima. Niti jedna Vlada, niti jedan ministar ili državni dužnosnik Ministarstva hrvatskih branitelja, prije sadašnjeg ministra, nije poduzimao nikakve radnje prema korisnicima koji nisu uredno podmirivali svoje obveze po dodijeljenim stambenim kreditima i nisu pratili namjenski utrošak dodijeljenih sredstava, niti je u Ministarstvu hrvatskih branitelja bila formirana služba koja bi se time bavila, do prije dvije godine.

Postupak prisilne naplate prema korisnicima stambenih kredita, odnosno prema njihovim sudužnicima/jamcima poduzimala je i poduzima poslovna banka kojoj je temeljem ugovora o poslovnoj suradnji povjeren taj posao. Posljednji bezuvjetni nalaz, odnosno nalaz u kojem nisu navedeni nedostaci ili nepravilnosti u radu Ministarstva, bio je za 2012. godinu. Revizija Ministarstva nije rađena naredne tri godine. U vrijeme preuzimanja Ministarstva, ministar je zatekao neuredno stanje koje je opisano kao nepravilnosti za stambeno zbrinjavanje u nalazu državne revizije za 2015. godinu. U postupku revizije za 2015. i 2016. godinu Državni ured za reviziju izmijenio je metodologiju pregleda dokumentacije kojom je prepoznat problem stambenog zbrinjavanja koji je i do tad postojao, ali u njihovim nalazima nije bio evidentiran.

Ministar je odmah po dostavi nalaza revizije poduzeo mjere za kontrolu namjenskih utrošenih sredstava na način da je zatražena financijska dokumentacija, računi i ugovori kojima se opravdava namjensko trošenje kredita, odnosno da stručna komisija Ministarstva neposrednim izvidom na objektu utvrđuje jesu li ili nisu sredstva namjenski utrošena kod korisnika koji nisu mogli dostaviti ili dokazati namjensko trošenje. S obzirom da nije postojao zakonski okvir da se zakonita rješenja o dodjeli stambenih kredita koja nisu namjenski utrošena stave van snage, bilo je potrebno propisati odredbu kojom će se omogućiti REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA ukidanje postojećih rješenja i prisilna naplata potraživanja.

Ovu odredbu ministar je unio u novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (čl. 97., st. 2.) koji je na snazi od 14. prosinca ove godine. Prethodno navedena zakonska odredba potrebna je i radi ukidanja rješenja onih korisnika koji nisu podmirivali svoje obveze po stambenim kreditima, a njih je po nalazu državne revizije 718, u iznosu od 4.413.581,79 eura. Navedeni dug nastao je prije preuzimanja dužnosti ministra Tome Medveda.

U razdoblju od preuzimanja dužnosti do donošenja novog Zakona, ministar je poduzeo sljedeće mjere radi discipliniranja onih korisnika koji nisu izvršavali ugovorne obveze: a) slanje obavijesti o dugovanjima po kreditu uz obvezu podmirenja dugovanja te mogućnost odobravanja reprograma kredita s produženjem roka otplate (u 2017. godini odobreno je 134 reprograma kredita) b) obilazak korisnika stanova pod upravljanjem Ministarstva radi utvrđivanja korištenja stana te direktnog obavještavanja o radnjama koje će se poduzeti ako ne podmire dug odnosno ne reprogramiraju ga c) potpisivanje Protokola s Hrvatskom poštanskom bankom o odobravanju stambenih kredita za hrvatske branitelje po najpovoljnijom kamatnoj stopi (u listopadu 2017.), odnosno stvaranja mogućnosti da se jednom dijelu korisnika omogući ponovni start u otplati kredita ili se smanji postojeći dug prije nego se poduzme krajnja drastična mjera, a to je raskid ugovora o kreditu i poduzimanje najrigoroznije radnje – izbacivanja HRVI iz njihovih domova d) u prijedlogu uredbe o stambenom zbrinjavanju predlaže se mogućnost poticaja za zatvaranje postojećeg kredita Ove mjere pokazat će svoj učinak tijekom 2018. godine.

Važno je napomenuti kako niti jedan kredit za stambeno zbrinjavanje koji je dodijeljen 2016. i 2017. godine nije bio predmet sporne revizije te je tendenciozno i zlonamjerno iznositi probleme koji se gomilaju 19 godina te očekivati od sadašnjeg ministra da ih riješi u roku od jedne godine mandata. Osim očitovanja na mjere stambenog zbrinjavanja, osvrćemo se i na druge mjere iz nalaza državne revizije: Podatke o stambenim objektima kojima upravlja Ministarstvo hrvatskih branitelja nije dostavilo nadležnom državnom tijelu na vrijeme zbog tehničkih problema tog nadležnog tijela, već su oni dostavljeni naknadno 30. ožujka 2017. godine.

Nakon ukidanja područnih jedinica 2001. godine, Ministarstvo je izgubilo svoje djelatnike koji su pružali direktnu pomoć korisnicima na terenu po županijama. Kako bi se uklonio ovaj nedostatak, kroz Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći osnovani su Centri za psihosocijalnu pomoć, što je rezultiralo povećanim brojem ugovora o djelu vanjskih stručnih suradnika. Ministarstvo je donošenjem nove Uredbe formiralo područne jedinice, čime će se potreba za većim brojem vanjskih suradnika smanjiti. Napominjemo kako su u ukupan broj ugovora o djelu uvršteni i ugovori za specifične poslove koje ne mogu obaviti službenici Ministarstva, a koji su potrebni za odvijanje rada i programa Ministarstva (članovi stručnih komisija, povjerenstava, svirači mirozova i sl.).

Po pitanju potraživanja za neiskorištena sredstava poticaja za zapošljavanje, Ministarstvo postupa po predmetima kako bi se naplatila neopravdano utrošena sredstava od korisnika koji nisu ispunili ugovorne obveze, slanjem dopisa i molbi korisnicima da pravdaju namjenu dodijeljenih sredstava, odnosno utuživanjem takvih slučajeva nadležnim pravosudnim tijelima.

Za nenaplativa potraživanja (zbog smrti korisnika, brisanja iz sudskog registra, stečaja, likvidacije i sl.) ministar će nakon provedenih postupaka, sukladno zakonu, donijeti odluku o otpisu. Popis imovine i obveza (inventura) nije bio cjelovit zbog velikog broja stambenih objekata i spomenika te nedovoljnog broja ljudi koji bi neposredno na terenu na području čitave RH obišli i fizički popisali svaki stan, odnosno spomenik, u roku od mjesec dana koliko uobičajeno inventura traje. Do kraja 2017. godine, ministar će donijeti odluku o trajnoj inventuri kojom će biti obuhvaćeni svi stanovi i spomenici, odnosno terenski obilazak i popisivanje tijekom čitave godine.

Tijekom 2015. godine prekovremeni rad od preko 180 sati u jednoj godini ostvarila su 22 zaposlenika Ministarstva te je u 2016. godini taj broj smanjen na deset zaposlenika, a radi se zaposlenicima koji obavljaju poslove osobnog prijevoza državnih dužnosnika za potrebe obilježavanja obljetnica i prigodnih datuma u dane vikenda te za potrebe stambenih izvida.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved svjestan je svih problema nagomilanih tijekom proteklih godina kao i obveze njihovog rješavanja, ali ne može preuzeti odgovornost za radnje koje nisu poduzimane prije njegovog mandata. Ministar brine o zakonitosti postupanja Ministarstva kojem je na čelu te poduzima sve pravne i zakonske mogućnosti kako bi ispravio zatečeno stanje, vodeći računa o osjetljivoj braniteljskoj populaciji te zaštiti sredstava državnog proračuna”, stoji u priopćenju iz Ministarstva branitelja, doosi direktno.hr.

I.V.

Najnovije

Diljem zemlje obilježava se Dana Hrvatske vojske

Foto:MORH   Diljem zemlje počelo je obilježavanje Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 33. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće na...

28. svibnja 2015. – dramatični događaji na Trgu Svetog Marka, policija krenula silom na branitelje

Foto:Fah   28. svibnja obilježava se godišnjica dramatičnih događanja na Trgu Svetog Marka, kada je hrvatska policija 2015. krenula silom na hrvatske branitelje, invalide iz Domovinskog...

Biblijska poruka 28.5.2024. i tumačenje fra Tomislava Pervana: Nemjeriva nagrada nasljedovanja

Foto:Radiopostaja Mir Međugorje   Mk 10,28-31 Petar reče Isusu: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću,...

Milanović će se uskoro povući iz javnosti: Kuje plan o novom mandatu, ali jedan detalj je čudan

Foto:Screenshot/HRT   Parlamentarni izbori su za nama, pred vratimo smo europskih izbora, a ovu superizbornu godinu privesti ćemo kraju s prvim krugom predsjedničkih izbora koji se...

Turudić: Plenković je donio ispravnu odluku kad me odabrao; Baš me briga za pritiske, pritisak je bio medijski

Jutros je u uredu Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske obavljena primopredaja dužnosti između dosadašnje Glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek i novoimenovanog Glavnog državnog...