“NERETVA ’93”: Bošnjački i srpski napad na Hercegovinu, plan je bio istjerati HRVATE

Napadom na Vrde 4. rujna počelo je ostvarenje plana operacije “Neretva 93”, a upravo je na tome mjestu 4. listopada i završila.

4. rujna 1993., uz koordinaciju sa Srbima, Muslimansko-bošnjačka tzv. “Armija RBiH” započela operaciju “Neretva 93” sa ciljem prodora dublje u Hercegovinu, izbijanja na Dalmaciju i Jadran, u Ploče i Neum.

Muslimansko-bošnjačka tzv. “Armija RBiH” vršila je napadna djelovanja duž crte obrane, od Uskoplja i Rame do Mostara i Bune.

Žrtvom branitelja HVO-a, Muslimansko-bošnjačka operacija je propala.

U obrani Hrvata i doma, na ovoj liniji poginulo je 18 branitelja HVO.

Muslimansko-bošnjačke snage nisu mogle ostvariti laku dominaciju kao u Središnjoj Bosni, jer nisu mogle postići faktor iznenađenja, branitelji su ovog puta bili pripremljeni za napad s te strane, a ne kao u Središnjoj Bosni gdje je bilo sve otvoreno.

Hercegovina se pokazala tvrdim kamenom i ostao im je samo bijes iskaliti na opkoljenim hrvatskim enklavama Središnje Bosne.

Bitka na širem prostoru Vrda je bila sudbonosna za opstojnost Hrvata u Hercegovini i širem prostoru. Plan tzv. “Armije RBiH” je bio preko Vrda slomiti obranu Hrvata Mostara, staviti Mostar u poluokruženje a zatim i okruženje, te protjerati Hrvate Hercegovine.

B. Vlašić / kamenjar.com