Nevladine organizacije povezane s krijumčarima ljudi nominirane za Nobelovu nagradu za mir

Većina nominiranih NVO, odnedavno se našla na meti optužbi za direktnu suradnju s krijumčarima ljudi, posebice nakon što je jedna takva akcija „spašavanja“ prokazana na fotografijama, slijedom čega je došlo i do...

Polizia di Stato

Međunarodno vijeće u Italiji sprema se nominirati pro-imigrantske nevladine organizacije (NVO) za Nobelovu nagradu za mir 2018., zbog njihova sudjelovanja u ilegalnom dovoženju imigranata u Europu.

Pravednici Mediteranskog mora – za humanitarno morsko spašavanje imigranata“ biti će zajednička kandidatura NVO, ribarskih flota i osoba za koje je vijeće prosudilo da su „kontinuirano, tijekom izbjegličke krize, provodili morska spašavanja uzduž migracijskih putova“ na Mediteranu.

Njihovi djelovanjem utopljeni su strah i rasizam u valu suosjećanja te su podsjetili čitav svijet da smo jedno ujedinjeno čovječanstvo, iznad rasa, nacija i religija,“ stoji u izjavi vijeća koje je nominiralo ukupno 66 osoba.

Vijeće planira i dodatne inicijative kako bi poduprle kandidature za nagradu. To uključuje i kampanju nazvanu „Na putu pravednika“, kojom se traži od gradonačelnika europskih gradova da daju svoju podršku nominacijama, a isto se traži i od drugih institucija te političkog i akademskog svijeta.

„Pravednik“ je prema riječima vijeća uzet iz, ni manje ni više, Biblije te je „po prvi put primijenjen u Izraelu u pogledu onih koji su spašavali Židove od nacističkog progona u Europi.

Koordinatorica vijeća, Andrea Cantini, izjavila je da vijeće „okuplja međunarodnu skupinu građana koji vjeruju u Eropu solidarnosti i humanosti“, a koji su „uznemireni“ pokušajima „kriminaliziranja humanitarnog spašavanja imigranata.

Većina nominiranih NVO, odnedavno se našla na meti optužbi za direktnu suradnju s krijumčarima ljudi, posebice nakon što je jedna takva akcija „spašavanja“ prokazana na fotografijama, slijedom čega je došlo i do zapljena pojedinih brodova NVO, ali i aktivnijeg čuvanja teritorijalnih voda od strane libijskih vlasti. Otada je i broj smrtnih slučajeva imigranata na Meditranu pao na – nulu.

I.V.