NOVA PROVOKACIJA: PUPOVČEV SNV FINANCIRAN IZ PRORAČUNA ORGANIZIRA NA 29.11 – KONFERENCIJU O ANTIFAŠIZMU SA SUDIONICIMA IZ CIJELE BIVŠE JUGOSLAVIJE!

Još jedna provokacija – upravo na nekadašnji “Dan republike”, rođendan propale Jugoslavije, na hrvatskom tlu imperijalne i de facto okupatorske tvorevine, Srpsko narodno vijeće koje vodi Milorad Pupovac, inače obilno financirano novcem hrvatskih poreznih obveznika, te Antifašistička liga Zorana Pusića, i Igmanska inicijativa za ‘pomirenje naroda’ bivše Jugoslavije (zapravo, uspostavu neke nove!) organiziraju dvodnevnu konferenciju “Fašizam i antifašizam 80 godina poslije AVNOJ-a”. Program počinje u srijedu, 29. studenog, u 14:30, u prostorijama SPD-a Privrednik.

“Bez obzira na vremensku distancu, odgovore na izazove sve aktuelnije i problematičnije teme u društvu pokušat će dati, pored domaćina predsjednika Antifašističke lige RH i kopredsjednika Igmanske inicijative Zorana Pusića, diplomat i partizan Budimir Lončar, te kopredsjednici Igmanske inicijative Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzle, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam iz Novog Sada i Branislav Radulović iz Inicijative za regionalnu saradnju iz Podgorice”, piše na stranicama Novosti.

“O povijesnim riznicama NOB-a i AVNOJ-a te o njihovom značaju za naše podneblje govorit će povjesničari Husnija Kamberović, Dragan Markovina i Hrvoje Klasić te predsjednik Saveza društva Josip Broz Tito Jovan Vejnović.

Položaj antifašizma u obrazovanju, kulturnim i suvremeno-umjetničkim praksama pitanje je budućnosti antifašističkih vrijednosti. Današnje okolnosti antifašizma u društvenoj sferi iskomentirat će Mirjana Stojčić iz Centra za primenjenu istoriju u Beogradu, Tena Banjeglav iz Documente, Ivana Hanaček iz Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru i Aneta Vladimirov iz SNV-a”, navodi se dalje.

Drugog dana konferencije, u četvrtak, 30. studenog, u dvorani Stare gradske vijećnice, u Ćirilometodskoj, ujutro u 9:30, o vrućim temama suvremenih manifestacija fašizma pričat će filozofi Rastko Močnik i Nadežda Petrović, Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije i novinar Novosti Hrvoje Šimičević.

O širokoj i sve osjetljivoj temi „Antifašizam danas“ svoje stavove dat će filozof i političar Ivo Komšić, sociolog Jovan Komšić, predsjednik Inicijative za regionalnu saradnju iz Crne Gore Andro Martinović i domaćin Zoran Pusić.

Nije teško zaključiti, iz simboličnog datuma na koji se održava “konferencija”, iz toga tko je organizira i tko su sudionici, da se tu radi o nekakvom guranju jugoslavenstva i Jugoslavije, “jugoslavenskog prostora”, na mala vrata. Što bi i samo po sebi, obzirom na žrtvu koju je Hrvatska morala podnijeti da bi se riješila “antifašizma” u vidu Miloševićeve vlasti i Jugoslavije kao takve, bilo problematično – da i nije financirano novcem hrvatskih poreznih obveznika.