A TEK JE POČEO-Novi ministar uprave Malenica: Penava mora prihvatiti odluku o ćirilici do listopada, u protivnom raspuštamo Gradsko vijeće

Na Vladi i ministarstvu uprave je da poštuje odluke Ustavnog suda, jednako kao i na Gradu Vukovaru i to nije sporno. Samo kažem, treba postojati dijalog predstavnika nacionalnih manjina i većinskog naroda...

Novi ministar uprave Ivan Malenica rekao je da će razmisliti o uvrštavanju u prijedlog izmjena Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina i odredbu koja definira da se Gradsko vijeće može raspustiti ako ne provede pojedine odredbe zakona…

“Sve zakonske prijedloge treba razmatrati u širem kontekstu i dogovoru i dijalogu predstavnika nacionalnih manjina i većinskog naroda. Ja se nadam da će Gradsko vijeće u listopadu donijeti zaključak tako da neće biti potrebe za raspuštanjem Gradskog vijeća.”

Na Vladi i ministarstvu uprave je da poštuje odluke Ustavnog suda, jednako kao i na Gradu Vukovaru i to nije sporno. Samo kažem, treba postojati dijalog predstavnika nacionalnih manjina i većinskog naroda.

Pravna norma ima smisla ako ima sankcije pa ćemo u tom dijelu razmisliti i vidjeti u kojem će smjeru ići prijedlog zakona”, komentirao je ministar posljednju odluku Ustavnog suda u kojoj se poziva Gradsko vijeće Vukovara da kroz Statut omogući vukovarskim Srbima ostvarivanje većih prava na uporabu jezika i pisma.H

G.S.