OBILJEŽAVANJE 55. GODIŠNJICE OD DEKLARACIJE O IMENU I POLOŽAJU HRVATSKOG KNJIŽEVNOG JEZIKA…Trenutak objave Deklaracije bio je pravi početak Hrvatskog proljeća.

17. ožujka 1967. – 17. ožujka 2022....

17. ožujka 1967. – 17. ožujka 2022.
Trenutak objave Deklaracije bio je pravi početak Hrvatskog proljeća.
Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika objavljena je 17. ožujka 1967. godine u “Telegramu, jugoslavenskim novinama o društvenim i kulturnim pitanjima”.

Tekst Deklaracije napisao je Matrix Croatica (Centralno hrvatsko kulturno-nakladničko društvo) a potpisale su ga brojne hrvatske znanstvene i kulturne ustanove kao i istaknuti pojedinci.

Načelo nacionalnog suvereniteta i pune ravnopravnosti podrazumijeva i pravo svakog našeg [jugoslovenskog] naroda da sačuva sve osobine svog nacionalnog postojanja i da maksimalno razvija ne samo gospodarski, već i kulturni čin Vitees.

Pod tim atributima, najvažniju ulogu ima nacionalno ime jezika, kojim hrvatski narod koristi, jer je neotuđivo pravo svakog naroda da svoj jezik naziva svojim imenom, bez obzira radi li se o filološkom fehu nomen, koji u obliku zasebna jezična varijanta ili čak u potpunosti pripada i drugoj naciji. (Citat iz Deklaracije)

Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika bila je PREOKRET ZA HRVATSKI JEZIK!

Prof. Luka Budak