Ogorčeni župljani:“ Samovoljom župnika don Augustina Radovićai Mons. dr. Marina Barišića“ Časne Sestre Služavke Malog Isusa nakon 50 godina odlaze iz Ciste Velike”!?

U Cisti Velikoj od 1969 godine djeluju Časne Setre Služavke Malog Isusa...

“ Samovoljom župnika don Augustina Radovićai Mons. dr. Marina Barišića“ Časne Sestre Služavke Malog Isusa nakon 50 godina odlaze iz Ciste Velike – navodno Cista Velika I Dobranje nemaju potrebu za Sestrama ?

Što na to kažu:

Župljani Ciste Velike i Dobranja?

Župno pastoralno I ekonomsko vijeće?

Don Augustin Radović, župnik Ciste Velike od 8. mjeseca 2019.

U Cisti Velikoj od 1969 godine djeluju Časne Setre Služavke Malog Isusa. 

Župnik koji je došao u Cistu Veliku 15.8.2019. sa nestrpljenjem je dočekao dan 17.11.2019. bez emocija I objašnjenja objavio da Časne Sestre nakon 50 godina odlaze u nedjelju 24.11.2019. iz Ciste Velike u 11 sati.

Pratit ćemo razvoj situacije I tržiti objašnjenje zašto župnik I župa Cista Velika I Dobranje, nemaju potrebu za Časnim Sestrama!

Župa Ciste Velike I Dobranja dale su na desetke duhovnih zvanja!Jesu li duhovna zvanja razlog da se pedesetgodišnji rad Časnih Sestara prekine?

Župa Ciste Velike

https://smn.hr/cista-velika

narodna poslovica kaže;

Kad se potuku dvabahata konja, onda strada sirotinjsko magare!

Ogorčeni Župljani Ciste Velike

M.M.