Operacijom ‘Ljeto 95’ spašena bihaćka enklava i otvoren put za ‘Oluju’!

Na današnji je dan 1995. godine u 5 sati ujutro započeta je operacija “Ljeto ’95” u kojoj je oslobođeno oko 1600 km² uključujući i gradove Bosansko Grahovo i Glamoč. U operaciji je sudjelovalo 23 900 vojnika od kojih je bilo 11 500 pripadnika HVO-a i 12 400 pripadnika HV-a.

Operacija “Ljeto ’95” oslobodilačka je akcija Hrvatske vojske koja se odvijala od 25. do 30. srpnja 1995. godine. Akcijom su oslobođeni Bosansko Grahovo i Glamoč te šira područja, ukupno oko 1600 četvornih kilometara.

Tri dana ranije potpisan je Splitski sporazum između Franje Tuđmana i Alije Izetbegovića o suradnji. Time je legalizirana prisutnost i djelovanje hrvatskih snaga na području BiH. Njome se željelo spriječiti da vojske bosanskih i hrvatskih Srba osvoje Bihać i da se stvore preduvjeti za oslobađanje Knina.

Operacija se odvijala iz dva smjera napada. Prvi je bio na Crni Lug-Bosansko Grahovo, gdje su napad počele 7. gardijska brigada i 9. bojna HOS-a 114. brigade. Neprijatelj je imao dobro organiziran sustav obrane, ojačan ljudstvom pristiglim s bihaćke bojišnice. Stoga je na desnom krilu drugi dan napada uvedena 2. bojna Termiti 9. gardijske brigade koja je probila neprijateljske linije i oslobodila važno uporište Nos. Potom je u napad uvedena 4. gardijska brigada što je ubrzalo operaciju, te su 28. srpnja 7. i 4. brigada ušle u Bosansko Grahovo.

Na drugom smjeru napada planina Šator-Glamoč djelovali su 1. hrvatski gardijski zdrug, 81. gardijska bojna, 3. bojna 1. gardijske brigade HV-a, postrojbe Hrvatskog vijeća obrane i specijalna policija MUP-a Herceg Bosne. Na tom smjeru neprijatelj je također imao dobro utvrđene položaje na planini Staretini, ali hrvatske su snage već 27. srpnja izbile pred Glamoč.

Srpski pobunjenici u Krajini, ishodom ove operacije, dovedeni su u poluokruženje s linijom bojišnice samo desetak kilometara udaljene od Knina. Time je sudbina pobunjeničke tvorevine na području Hrvatske bila zapečaćena, što je povijesna vojno-redarstvena akcija Oluja, provedena samo nekoliko dana kasnije, i potvrdila.

Važno je istaknuti važnost ove operacije bez koje se operacija “Oluja” ne bi odvila onakvom dinamikom i uspješnošću. Operacija „Oluja“ je konačna hrvatska pobjeda, točka na i te možda najsjajnija bitka hrvatske povijesti ali niz akcija, poput “Ljeta ’95”, koje su joj prethodile, stvorile su idealne uvjete za njezino uspješno provođenje. Završetkom operacije učvršćene su hrvatske linije obrane i Hrvatske snage zauzele su stratešku komunikaciju Knin-Bosansko Grahovo-Drvar-Banja Luka, čime je prekinuta prometna i logistička potpora pobunjenim Srbima u RH. Time su četnici u tzv. RSK u Kninu i cijelom okupiranom području sjeverne Dalmacije dovedeni u poluokruženje, sa linijom bojišta samo 10-ak km od Knina. Tijekom same operacije hrvatske su snage imale 18 poginulih i 155 ranjenih vojnika, od kojih je 26 bilo teže.