OTPILILI GA SVI REDOM: I deveti faks rekao odlučno NE Bandićevom doktoratu!

Negativno mišljenje o spornom počasnom doktoratu iskazala su 52 člana Fakultetskog vijeća ERF-a, a dva su člana bila suzdržana...

Ilustracija: doktor Milan Bandić

I deveti faks zagrebačkog sveučilišta rekao je odlučno NE inicijativi dodjele počasnog doktorata gradonačelniku Milanu Bandiću. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet na svojoj je sjednici Vijeća 29. travnja donio mišljenje kojim ne podržavaju prijedlog dodjele počasnog doktorata Bandiću. Takvo su mišljenje podržala 52 člana Vijeća, dok su dva člana bila suzdržana,donosi srednja.hr

– Fakultetsko vijeće ne podržava prijedlog dekana Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu gospodinu Milanu Bandiću, gradonačelniku Grada Zagreba, stoji u mišljenju Fakultetskog vijeća Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta donesenom na sjednici održanoj 29. travnja.

Negativno mišljenje o spornom počasnom doktoratu iskazala su 52 člana Fakultetskog vijeća ERF-a, a dva su člana bila suzdržana.

– Fakultetsko vijeće smatra da se počasni doktorati Sveučilišta u Zagrebu ne bi trebali dodjeljivati aktivnim političarima odnosno političarima koji, u trenutku podnošenja prijedloga za dodjelu počasnog doktorata, obavljaju javne dužnosti, stoji u mišljenju Vijeća ERF-a.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ukupno je deveta sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koja se usprotivila dodjeli počasnog doktorata Milanu Bandiću. Prije nekoliko dana objavili smo vijest kako je isto 30. travnja učinio Učiteljski fakultet.

Sastavnice koje su se dosad usprotivile počasnom doktoratu Milanu Bandiću

Filozofski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Arhitektonski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet političkih znanosti, Muzička akademija, Akademija dramske umjetnosti, Učiteljski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

Podsjetimo, prijedlog da se počasni doktorat dodijeli Bandiću Senatu Sveučilišta u Zagrebu podnio je još uvijek aktualni dekan Muzičke akademije Dalibor Cikojević i time kao nikada dosad uzburkao zagrebačku akademsku zajednicu.

I dalje nije poznato kada će se na Senatu Sveučilišta u Zagrebu odlučivati o počasnom doktoratu. Izvještaj stručnog povjerenstva, koje daje mišljenje Senatu o počasnom doktoratu, nije se našao na dnevnom redu travanjske sjednice Senata, a ona svibanjska održat će se idući utorak, 14. svibnja, piše srednja.hr

H.H.