PLAČ MAJKE ZA SINOM

Znam da ti je teško majko...

PLAČ MAJKE ZA SINOM

Znam da ti je teško majko

I da ti je život tmina

Al uz tugu ti ponosna

Budi na svog hrabrog sina

On je vitez hrabar bio

Domovini život dao

Mislio se trena nije

Na branik je njezin stao

Odgovara tužna majka

Svake noći molim Bogu

Da mu barem kosti nađu

Pa da na grob otić mogu

Sin iz groba progovara

Nemoj plakat majko draga

Ne daj da te tuga slomi

Nek ti vjera bude snaga

Nemoj plakat sestro draga

Domovino nemoj ni ti

Krv smo svoju za vas dali

Uspjeli vas odbraniti

Rat započnu osvajači

I umovi neki ludi

Ruše kuće i gradove

I nevini ginu ljudi

Autor: Ivan Čuljak, Rovišće

Comments are closed.