POGLEDAJTE DOKUMENTE ZAPOVIJEDI: Dana 21.11.1991.god. TO Vukovar je podčinjen 80.mtbr. što znači da su bili pod komandom JNA!

Zapovijed 1.VO Str.pov.br. 1614-82/27 od 15.10.1991.god. govori da se sve paravojne i dobrovoljačke jedinice na području Vukovara koje ne žele pod komandu JNA ,odmah odstrane sa teritorija...

POGLEDAJTE DOKUMENTE-TO Vukovar je sutradan 22.11.1991.god. dobio dopis u svezi asanacije Vukovara i Borova gdje mora osigurati „ Grupu od 100 ljudi radi nošenja leševa…“Foto-screenshot

Zapovijed 1.VO Str.pov.br. 1614-82/27 od 15.10.1991.god. govori da se sve paravojne i dobrovoljačke jedinice na području Vukovara koje ne žele pod komandu JNA ,odmah odstrane sa teritorija…

Dana 21.11.1991.god. TO Vukovar je podčinjen 80.mtbr. što znači da su bili pod komandom JNA, a sa zadaćom osiguranja i kontrole samog grada Vukovara.
Štab TO Vukovar je sutradan 22.11.1991.god. dobio dopis u svezi asanacije Vukovara i Borova gdje mora osigurati „ Grupu od 100 ljudi radi nošenja leševa…“

Asanacija se vršila po naređenju 1.VO i to od 23.11.1991.god. pa do 20.02.1992.god. pri čemu je sakupljeno i ekshumirano iz grupnih i pojedinačnih grobnica 1304 tijela.
U konačnom izvješće o asanaciji na stranici 11 se navodi da se sve do njihovog odlaska 20.02.1992.god. pronalaze svježi ljudski leševi, da je u gradu organizirana tiha likvidacija ljudi, koji su ubijani, klani, spaljivani ….

Zna se tko je bio zapovjednik „TO Vukovara“ i tko su bili pripadnici istoga. Mnogi od njih žive i danas u Vukovaru i vjerojatno svi boluju od sinkope.

Za sve one koji nisu vidjeli ovaj video-pogledajte.

Video sadrži uznemiravajući sadržaj i gledate ga na vlastitu odgovornost

G.S.

Comments are closed.