Poruka HBK za Dan života: Uronjenost u Božju ljubav omogućuje rast majčinskoj ljubavi

U poruci "Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja" koju je potpisao predsjednik Vijeća za život i obitelj HBK dubrovački biskup mons. Mate Uzinić ističe se kako nedostatak muževe i očinske potpore majkama otežava ispunjavanje njihova poslanja odgoja djece i uklapanja djece u društvo...

Među izazovima s kojima su roditelji u posljednje vrijeme suočeni sve je naglašenija, ističe mons. Uzinić, ideološka i kulturna kolonizacija koja se očituje dokidanjem slobode, brisanjem sjećanja i indoktriniranjem mladih.

Vijeće za život i obitelj Hrvatske biskupske konferencije (HBK) uputilo je u srijedu poruku za Dan života 2018. u kojoj ističe da majka ne može isključivo svojim snagama i sredstvima odgovoriti na rastuće izazove majčinstva pa uronjenost u Božju ljubav i otvorenost darovima Duha Svetoga čine da majke iz dana u dan rastu u svojoj majčinskoj ljubavi, brizi i odgoju.

U poruci “Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja” koju je potpisao predsjednik Vijeća za život i obitelj HBK dubrovački biskup mons. Mate Uzinić ističe se kako nedostatak muževe i očinske potpore majkama otežava ispunjavanje njihova poslanja odgoja djece i uklapanja djece u društvo.

Među izazovima s kojima su roditelji u posljednje vrijeme suočeni sve je naglašenija, ističe mons. Uzinić, ideološka i kulturna kolonizacija koja se očituje dokidanjem slobode, brisanjem sjećanja i indoktriniranjem mladih.

Pritom je, naglašava predsjednik Vijeća za život i obitelj HBK, jedinstvena uloga ženâ u čuvanju sjećanja, povijesnih korijena i vjere, te njihova snaga i sposobnost oduprijeti se kulturološkoj kolonizaciji.

Naglašava kako se snaga žene i majke u odupiranju kulturološkoj kolonizaciji ponajprije očituje u odgojnoj ulozi majke te podsjeća kako kulturološka kolonizacija koristi sve raspoložive medijske kanale i preko različitih ekrana “nepozvana” prodorno ulazi u obiteljske domove, u umove i duše djece.

“Zadaća i uloga roditelja, a osobito majki koje u prosjeku više vremena provode s djecom, je budno bdjeti nad tiskanim i multimedijalnim sadržajima koji su dostupni djeci, ali i nad školskim i drugim programima koji se nude ili nameću u odgojno-obrazovnom sustavu”, piše dubrobvački biskup i dodaje kako je roditeljska dužnost birati odgojne programe u skladu sa svojim ćudorednim i vjerskim uvjerenjima, ali i ustavnim pravima jer su upravo roditelji prvi i poglaviti odgojitelji svoje djece”.

Mons. Uzinić poručuje kako roditeljska odgojna zadaća podrazumijeva i spremnost oca i majke da trajno rade na sebi i uče, odnosno da budu poučljivi kako bi kompetentno mogli poučavati svoju djecu.

Ocjenjuje kako se, nažalost, u suvremenim obiteljima, gdje bi se trebalo odvijati prvo učenje, sve teže događa transgeneracijski prijenos i razvijanje krjeposti, znanja i vještina svojstvenih roditeljstvu.

Smatra  kako je žurno potrebno unijeti odgovarajuće sadržaje u sustav odgoja i obrazovanja, a potom i razvijati programe koji će dodatno osposobljavati i osnaživati mlade ljude za preuzimanje roditeljskih uloga i obveza.

“Od ključne je važnosti i da roditelji, usprkos teškoćama, sačuvaju radost u roditeljstvu i odgoju, a djeci svakodnevno izražavaju ljubav i nježnost”, piše biskup Uzinić i naglašava kako je očuvanje radosti majčinstva neprocjenjivo bogatstvo za buduće naraštaje, ali i izazov u kojemu majke trebaju pomoć da ne dopuste da im išta oduzme tu radost.

Dubrovački biskup poručuje kako roditelji u konačnic trebaju učiniti sve što je u njihovoj moći da se ne predaju malodušju i pod teretom borbe za preživljavanje postupno pokleknu a da njihova djeca ne postanu takozvana “nevidljiva djeca” koja, iako imaju roditelje, doživljavaju da ih roditelji ne vide.

Istaknuo je i kako Crkva majkama današnjice nudi mnoge uzore žena/majki. 

Predsjednik Vijeća za život i obitelj HBK podsjeća kako uzvišenost i ljepota majčinstva nipošto nisu prevladane ili zaostale jer su duboko usađene u samu srž svake žene.

“Majka svojim svagdašnjim žrtvama nadilazi samu sebe,” piše mons Uzinić i dodaje kako se ona u služenju drugima otvara spremnosti na junaštvo i dan za danom sve potpunije otkriva duboki smisao života sadržan u Kristovim riječima.

Biskup Uzinić zahvaljuje “herojskim majkama” za nepobjedljivu ljubav i neustrašivo povjerenje u Boga. Zahvaljuje također “i svim onim ženama koje, ne mogavši ostvariti biološko majčinstvo, svoje majčinsko poslanje ispunjavaju na druge načine”.H

L.K.