POZIV NA obilježavanje akcije ”Širinci ’92”…Objavljujemo program obilježavanja akcije „Širinci ’92“ koja je bila je od iznimne važnosti za novogradiški kraj …

Akcija „Širinci ’92“ bila je od iznimne važnosti za novogradiški kraj, jer je njenim uspješnim završetkom došlo do stabilizacije bojišnice na potezu Širinci – Mašićka Šagovina – Medari – Dragalić – Donji Bogićevci – Pivare – lijeva obala Save…

M.M.

VEZANE VIJESTI

U AKCIJI SMRTI “ALFA 91.” poginulo je 36 hrvatskih branitelja a 62 su ranjena…Ova akcija bila je „Bljesak“ prije „Bljeska“