Pravna državo, zašto štitiš korporativne gigante, a kažnjavaš aktiviste?

Iz Udruge Franak reagirali su na vijest kako se aktivistima Živog zida naplaćuju kazne za sudjelovanje u deložacijama, dok se ne kažnjava pravne subjekte

Udruga Franak izdala je priopćenje za javnost u kojoj se osvrnula na vijest kako se aktivistima Živog zida koji su sudjelovali u deložacijama dosuđuju kazne od 6000 kuna po jednom sudjelovanju u deložaciji. Priopćenje donosimo u cijelosti:

Moramo reagirati, ne prejudicirajući jesu li kazne za aktiviste zakonite ili politički motivirane, i usporediti jedan drugi masovni slučaj zasad neuspješnog prekršajnog gonjenja hrvatskih banaka.
Udruga Franak pokrenula je tijekom 2015. prekršajno postupanje protiv hrvatskih banaka koje su jednostrano, samovoljno i van-ugovorno definirale kamatne parametre za ugovore u kojima nikada prije toga nisu ugovorene promjenjive kamatne stope na zakonit način.
Najprije su prekršajni sudovi diljem Hrvatske na temelju optužnih prijedloga pojedinih dužnika dosuđivali prvostupanjske kazne od 80.000,00 kn gotovo svim optuženim bankama. Međutim, krajem 2016. jedan od sudova, a mi pretpostavljamo da je to Visoki prekršajni sud, dao je „mišljenje“ kako banke nisu krive i kako banke ne treba kažnjavati zbog evidentna kršenja obvezno-pravnih načela, prije svega kršenja načela o obveznoj volji dviju ugovornih strana u dvostranim ugovorima.
Podsjećamo da je Udruga Franak podnijela i kaznenu prijavu protiv nepoznata počinitelja, koju je DORH promptno proslijedio u USKOK, a nakon toga USKOK promptno odbacio smatrajući da nema kaznenoga djela u činjenici da netko sofisticirano nalaže sudovima kako da sude bankama odnosno nalaže da banke nisu krive, unatoč činjenici da nitko ne smije jednostrano mijenjati ugovorne odredbe. Izgleda da netko to ipak smije, a taj netko su, po mišljenju Visokoga trgovačkog suda – koje je suprotno kolektivnoj presudi u slučaju Franak – hrvatske banke. Povlačimo paralelu s aktivistima Živoga zida.
Njima se dosuđuju prekršajne kazne zbog humanih nastojanja da zaustave deložacije hrvatskih obitelji. S druge strane, oslobađa se od prekršajne odgovornosti pravne subjekte koji već 15 godina samovoljno, jednostrano, a time i nezakonito – što je potvrđeno i kolektivnom presudom u slučaju Franak – pelješe hrvatske građane, uzrokujući upravo takvim načinom poslovanja dugove koji se ne mogu vraćati.
Pravna državo gdje si?
Zašto štitiš korporativne gigante, a kažnjavaš aktiviste?
Gdje je tu moral?
Ne odustajemo od nastojanja da se prekine pelješenje hrvatskih građana, i da se dužnicima vrati sve ono što je nezakonito stečeno – a radi se o više milijardi kuna nezakonito stečena novca od strane hrvatskih banaka.

Apeliramo na milost prema aktivistima Živoga zida koji pokušavaju pomoći ljudima u borbi za njihove domove.