Prihvaćen prijedlog izmjena Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa članicama EU-a…

Osim propisivanja minimalnih prava osoba uhićenih radi izvršavanja europskog uhidbenog naloga, predlaže se uvođenje prava na odvjetnika uhićenim osobama čime se pridonosi daljnjem učvršćivanju načela uzajamnog povjerenja i uzajamnog priznavanja u području slobode, sigurnosti i pravde...

Autor-Hina

Vlada je na sjednici u četvrtak prihvatila Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (EU), čime se hrvatsko zakonodavstvo dodatno usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije.

Predloženim, četvrtim po redu izmjenama, zakon se usklađuje s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga, o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode, te na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima. Također se usklađuje s Direktivom o europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima.

Uvodi se europski istražni nalog

Osim propisivanja minimalnih prava osoba uhićenih radi izvršavanja europskog uhidbenog naloga, predlaže se uvođenje prava na odvjetnika uhićenim osobama čime se pridonosi daljnjem učvršćivanju načela uzajamnog povjerenja i uzajamnog priznavanja u području slobode, sigurnosti i pravde, obrazlažu u Vladi.

U hrvatski pravni poredak time se uvodi novi oblik pravosudne suradnje – europski istražni nalog, koji izdaje država članica koja provodi kazneni ili prekršajni postupak, u svrhu provođenja jedne ili više dokaznih radnji u državi koja izvršava europski istražni nalog radi prikupljanja dokaza.Foto/Fah

Izmjenama se ujedno otklanjaju poteškoće uočene u dosadašnjoj praksi u postupcima po europskom uhidbenom nalogu.

Veći broj zaposlenih u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Prijedlogom Uredbe o unutarnjem  ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja, koji je prihvatila Vlada, predviđeno je povećanje broja zaposlenih za 22 službenika i namještenika zbog, kako je objašnjeno, rada na EU projektima i ustroja Samostalnog sektora za nacionalne manjine.

Podzemno spajanje bolnica

Vlada je na sjednici dala suglasnost KBC-u Zagreb za izgradnju podzemnog spojnog hodnika koji će povezati lokacije Rebro i Jordanovac, a ukupna vrijednost radova iznosi 7,2 milijuna kuna s PDV-om.

Odlukom Vlade iz 2010. Klinika za plućne bolesti Jordanovac pripojena je Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Izgradnjom podzemnog spojnog hodnika riješila bi se komunikacija između dvaju bolničkih lokacija i tzv. toplom vezom povezali svi objekti na lokaciji Jordanovac s lokacijom Rebro.

T.H.