Prije točno 28 godina Vatikan je priznao Hrvatsku…Papa Ivan Pavao II je imao posebnu vezu s Hrvatima i Hrvatskom!…

NA DANAŠNJI DAN...Sveta Stolica predvođena papom Ivanom Pavlom II. bila je jedna od najvećih hrvatskih saveznica u borbi za međunarodno priznanje...

Sveta Stolica predvođena papom Ivanom Pavlom II. bila je jedna od najvećih hrvatskih saveznica u borbi za međunarodno priznanje…

Na današnji dan, 13. siječnja 1992., Hrvatsku je međunarodno priznala Sveta Stolica. Vatikanska diplomacija, kao prva u svijetu, još je 3. listopada 1991. godine javno objavila da je pokrenula postupak međunarodnog priznanja Hrvatske.

Time je Vatikan dao nemjerljiv doprinos međunarodnom priznanju i samostalnosti Države Hrvatske.

Vatikanski korak svakako je bio vrlo značajan jer je došao prije međunarodnog priznanja država EU koje se zbilo dva dana kasnije. To priznanje ohrabrujuće je djelovalo na hrvatski narod čija je trećina domovine tada bila okupirana od srbočetničkog agresora.

Na današnji dan, 13. siječnja 1992., Hrvatsku je međunarodno priznala Sveta Stolica. Vatikanska diplomacija, kao prva u svijetu, još je 3. listopada 1991. godine javno objavila da je pokrenula postupak međunarodnog priznanja Hrvatske. Time je Vatikan dao nemjerljiv doprinos međunarodnom priznanju i samostalnosti Hrvatske…

Vatikanski korak svakako je bio vrlo značajan jer je došao prije međunarodnog priznanja država EU koje se zbilo dva dana kasnije. To priznanje ohrabrujuće je djelovalo na hrvatski narod čija je trećina domovine bila okupirana.

Smatra se da je činjenica da nas je Vatikan priznao prije a ne poslije većine europskih zemalja bila zasluga poglavito pape Ivana Pavla II, koji je imao posebnu vezu s Hrvatima i Hrvatskom.

L.K.