Profesorica s prava Petričušić izgubila sudski spor protiv dr. Markić

Narod.hr

Antonija Petričušić, profesorica s Pravnog fakulteta u Zagrebu izgubila je sudski spor koji je pokrenula protiv dr. Željke Markić, izvršne direktorice U ime obitelji. Petričušić je Markić optužila za klevetu. Zato što je Markić, ispred U ime obitelji zatražila od tadašnjeg dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu Igora Glihe da pokrene postupak pred Etičkim povjerenstvom Pravnog fakulteta protiv Antonije Petričušić, Mateje Čehulić i Daria Čepe, autora (znanstvenog) članka u kojem je iznesen niz neistina o U ime obitelji. Županijski sud u Šibeniku potvrdio je odluku Općinskog suda u Zagrebu da dr. Markić nije kriva za kazneno djelo klevete. Antonija Petričušić treba platiti sve troškove sudskog spora. Dr. Markić zastupalo je Odvjetničko društvo Mateković i partneri.

 

Prof. dr. sc. Petričušić inače je izvanredna profesorica na katedri za sociologiju Pravnog fakultetu u Zagrebu. Petričušić  je sa suautorima s katedre za sociologiju u znanstvenom časopisu Politička misao, čiji je glavni urednik bio Dejan Jović,  iznijela teške i neutemeljene tvrdnje na račun udruge U ime obitelji. A onda je korake koje je Udruga poduzela za rasvjetljavanje objavljenih neistina – predstavila kao klevetu.

Županijski sud u Šibeniku utvrdio je da je tužiteljica Petričušić i u žalbi predočila lažne navode o dr. Markić. Tvrdila je da je ona osuđivana za kazneno djelo, što je nedvojbeno utvrđeno da je netočno.

Antonija Petričušić, Mateja Čehulić i Dario Čepo objavili su u rujnu 2017. u časopisu Politička misao pregledni (znanstveni) rad. Njegov naziv je “Stjecanje političke moći korištenjem političkih struktura oportuniteta: Analiza konzervativnog religiozno-političkog pokreta u Hrvatskoj”, piše Narod.hr.

Rad je objavljen u znanstvenom časopisu Politička misao na engleskom jeziku, a onda ga je u siječnju 2018. prenijela Hina. Bez da je čitateljstvo imalo pristup hrvatskom tekstu članka. Sve je bilo vrlo tendenciozno. S obzirom na činjenicu da se sve događa brzo nakon što je u 12. mjesecu 2017.  U ime obitelji najavila organizaciju referendumskog izjašnjavanja o promjeni izbornog sustava u svibnju 2018. Kojem su se u prethodnom pokušaju promjene izbornog sustava – 2014. godine, protivili i HDZ i SDP i nevladine udruge lijevog spektra, uključujući GONG.

Udruga U ime obitelji napravila je analizu spornog rada Petričušić i dr. Analizu je dostavila glavnom uredniku Političke misli Joviću. I zatražila da objavi analizu kao odgovor na članak gđe Petričušić i dr. U formi Iskaza zabrinutosti (eng. Expression of concern) iznoseći na 20 stranica niz podataka koji pokazuju da su autori predmetnoga članka, kao i uredništvo

Političke misli grubo višekratno prekršili uzuse akademskoga pisanja pri čemu su tom zlorabom ugleda koji akademska zajednica ima u javnosti nanijeli štetu U ime obitelji. Ali i samoj akademskoj zajednici.

Isto tako, U ime obitelji je u svom dopisu g. Joviću ukazala i na odgovornost uredništva Političke misli koje je rad Petričušić i dr.  kategoriziralo kao pregledni znanstveni rad iako: a) do tada u hrvatskim znanstvenim časopisima nisu objavljivani znanstveni radovi čija je tema U ime obitelji i srodne udruge, a na osnovi kojih bi mogao nastati pregledni rad, b) kako je vidljivo iz naslova članka Petričušić i dr., riječ je o raščlambi (eng. analysis), tj. vrsti istraživanja koje – ako je uzorno provedeno – obično biva objavljeno kao izvorni znanstveni članak. S obzirom da je kakvoća provedenog istraživanja i napisanog teksta, po mišljenju U ime obitelji, bila ispod akademske razine, predmetni rad uopće ne zadovoljava kriterije akademskog rada, a kamoli izvornog znanstvenog članka. Kategorizacijom kao preglednog (znanstvenog) članka mu je od strane uredništva i g. Jovića nezasluženo pridan autoritet koji se pridaje znanstvenim radovima.

Županijski sud u Šibeniku u presudi se osvrće na sadržaj članka u kojemu je 16 puta izrijekom spomenuta udruga U ime obitelji. Više od 30 puta upotrijebljen je izraz “religiozno-politički pokret”.

U šest navrata navodi se ime i prezime Željke Markić i to kao “neslužbena voditeljica” toga “pokreta” a u dva navrata samo njezino prezime. 12 puta se koristi riječ “mobilizacija”. Koriste se i izrazi “bojišnica”, “pogonsko gorivo”, “unutarnji neprijatelj”, “manipulacija”, “obmana”, “politička moć”.

U presudi se također navodi da se u članku povezuju navodi o “skupinama i inicijativama koje zagovaraju konzervativne i religiozne vrijednosti”, “konzervativna građanska inicijativa U ime obitelji” i “problem koji će predstavljati veliki politički rascjep u suvremenim društvima”.

Kao što smo naveli, Udruga U ime obitelji uputila je dopis tadašnjem dekanu Pravnog fakulteta u Zagrebu Igoru Glihi. Zatražila je od njega pokretanje postupka pred Etičkim povjerenstvom Pravnog fakulteta. I to protiv Antonije Petričušić, Mateje Čehulić i Daria Čepe, autora spornog članka.

Udruga U ime obitelji smatrala je da su autori grubo višekratno prekršili načela pisanja znanstvenih radova. Osobito načela znanstveničkog poštenja, objektivnosti, nepristranosti, korektnosti i isključivanja predrasuda. Ona proizlaze iz odredbi Etičkoga kodeksa Sveučilišta i općeprihvaćenih standarda postupanja znanstvenika. I da su, zlorabom svoga ugleda koji kao znanstvenici i zaposlenici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imaju u javnosti, nanijeli štetu U ime obitelji.

Udruga je istaknula i da je “suautor članka, Dario Čepo, potpuno neprimjereno predavaču na uglednoj visokoobrazovnoj ustanovi, javno iznosio osobnu netrpeljivost prema gđi Željki Markić kao predstavnici U ime obitelji – čije je djelovanje predmetom njegovog navodnog znanstvenog interesa, kao i prema news portalu udruge, Narod.hr”.

Antonija Petričušić tu je obranu udruge U ime obitelji prikazala kao napad na svoj osobni integritet i tužila dr. Markić za klevetu.

Općinski kazneni sud u Zagrebu odbacio je tužbu. Dr. Markić oslobođena je optužbe za kazneno djelo klevete. Tužiteljica Antonija Petričušić morala je nadoknaditi troškove postupka.

Na tu presudu uložila je žalbu Županijskom sudu u Šibeniku, koji je potvrdio presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.

Tendencija Antonije Petričušić, iskazana u samom članku kao i u tužbi, vidljiva je i u žalbi. U njoj bez ikakvog temelja pred sudom u Šibeniku tvrdi da je dr. Markić osuđivana.

U žalbi je čak napisala kako presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu sadrži netočan podatak jer ondje piše da je Željka Markić neosuđivana. Nasuprot tome, tužiteljica pred šibenskim sudom tvrdi da je gospođa Markić neosporno osuđivana osoba zbog kaznenih djela klevete “što je javno i opće poznati podatak”.

Taj “podatak” međutim niti je “opće poznat” niti je točan, utvrdio je sud u Šibeniku.

Kao prvo, sud u presudi napominje da ranija osuđivanost neke osobe za određeno kazneno djelo nije dokaz za počinjenje kaznenog dijela za koje se sudi.

Kao drugo, Željka Markić uopće nije osuđivana. Kako piše u presudi šibenskog suda, nakon provjere utvrđeno je da “Željka Markić prema podacima iz e-Spisa nikada nije pravomoćno osuđena za bilo koje kazneno djelo. Niti se protiv okr. Željke Markić, osim predmetnog, vodi bilo koji kazneni postupak, za bilo koje kazneno djelo”.

Što se pak tiče same srži tužbe i također odbačene žalbe, sud je utvrdio da “prvostupanjski sud osnovano nije prihvatio iskaz privatne tužiteljice u kojem uskraćuje pravo okrivljenici da kao predsjednica udruge ‘U ime obitelji’ u inkriminiranom dopisu komentira znanstveni rad kojeg je privatna tužiteljica koautor”.

Sud napominje da je dopis udruge U ime obitelji nastao na temelju zaključka da je Udruzi time povrijeđen ugled i nanešena moralna šteta. U sastavljanju dopisa, kako piše u presudi, “sudjelovalo je više znanstvenika, ne samo članova Udruge već i angažiranih vanjskih suradnika”. Njega je potpisala Željka Markić kao predsjednica Udruge.

Šibenski sud također napominje da tužiteljica taj tekst udruge U ime obitelji “u žalbi na više mjesta naziva pamfletom, očito u omalovažavajućem smislu”.

Sud je time jasno potvrdio da je došlo do zamjene teza, jer se obranu od pamfleta pokušalo proglasiti pamfletom.

Prvostupanjski sud je zaključio “da se radi o legitimnoj reakciji udruge ‘U ime obitelji’ koja predstavlja njenu kritičku reakciju u vidu vrijednosnih sudova, subjektivnih ocjena, zaključaka i mišljenja na sadržaj članka”.

Antonija Petričušić profesorica je na Pravnom fakultetu, na Katedri za sociologiju. Članica Savjetodavnog odbora Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe.

Bila je članica pregovaračkog tima za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji , suradnica GONG-a i alumni Akademije političkog razvoja.

Članica je i “Centra za demokraciju i pravo – Miko Tripalo” u kojem surađuje s Ivom Josipovićem, Stjepanom Mesićem, Vesnom Pusić, Goranom Radmanom, Dragom Pilselom i mnogim drugim istaknutim bivšim i sadašnjim političarima, novinarima i znanstvenicima lijeve provenijencije.

Godinu dana nakon objave spornog teksta o udruzi U ime obitelji, Saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije – na prijedlog SDP-a – imenovao ju je članicom nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije.